Thảo luận

Phần này các bạn có thể đóng góp ý kiến hay trao đổi những thắc mắc về kiến thức hóa học

Đừng chỉ nghe, hãy nói

Đừng chỉ đọc, hãy viết

Đừng chỉ tiếp thu, hãy bày tỏ quan điểm của bạn

Đừng đứng ngoài cuộc, hãy trở thành thành viên

Advertisements

291 phản hồi

 1. Phan tử X cấu tao từ cac ion đều có cấu hình electron của nguyên tố khí hiem Ar. Tổng số hat proton, nơtron, electron trong phân tư la 164. Xac định X.

 2. Cho em hỏi pài này :
  hoà tan hết mot mieng al vao 50 ml dung dich naoh 1m , thu duoc 0,672 lit h2 va dung dich a. cho vào dung dich a tac dung voi 65 ml dung dich hcl 1m thi luong ket tua la

  • số mol H2 là 0,03 suy ra lượng NaOH pứ là 0,02.
   Vậy dd spu gồm NaOH dư 0,03 mol và NaAlO2 0,02 mol
   khi cho HCl tác dụng thì HCl sẽ tác dụng với NaOH trước (ưu tiên pư axit-bazo) rồi lượng HCl còn lại mới tác dụng với NaAlO2 sinh kết tủa Al(OH)3

 3. thầy cho e mấy dạng bài hay thi hsg hóa 9 cấp trường với ạ

 4. hỗn hợp a gồm CaO và CaCO3. Hòa tan hoàn toàn 1 lựơng A bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch B và 10,08l khí (dktc) cô cạn dung dịch B thu được 66,6g muối khan.
  a) tính thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.
  b) tính thể tích dung dịch HCl 10%( D=1,11g/ml ) đã dùng

  • bài này là bài toán hỗn hợp.
   Bạn cần là 4 bước:
   + viết ptr và cân bằng
   + đặt ẩn ( dựa vào số chất trong hh. bài này 2 chất, gọi a,b là số mol của CaO và CaCO3)
   + lập hệ phương trình để giải a, b.( 2 ẩn a,b nên phải lập hệ 2 ptr. dựa vào 2 số liệu của đề bài để lập.0,08l khí và 66,6g muối khan.)
   + bấm máy tính giải a,b
   câu b sử dụng CT n= (V.C%.D)/100.M

 5. mình ko hỉu lém… i

 6. thầy ơi giải hộ e bài này:hòa tan 24g hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2. MCO3(M có hóa trị không đổi).Trong 100g dung dịch H2SO4 39,2% thu được 1,12 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y chỉ chứa 1 chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%.Tìm khối lượng M

 7. Thầy ơi! Thầy giúp em bài tập này với:
  Khi nung 23,2 g mot muoi sunfua của kim loại hoá trị II ở trong không khí rồi làm lạnh sản phẩm thì thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng chất khí này làm mất màu 25,4 g iot. Kim loại đã cho là :

 8. cho 5.6 lít SO2(đktc) vào 250 ml dung dịch NAOH 1,25M thu được dung dịch A, tính nồng độ mol/l của các chất trong đ A

 9. đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam lưu huỳnh cho sản phẩm tạo thành qua 500ml dung dịch KOH 1M. tính số gam muối tạo thành.

 10. cho em hoi. phuong trinh phan ung Ch3CHO voi CH3OH co xuc tac axit hoac bazo la gi a

 11. thay oi giup emp:
  17,85g hon hop X: Al,Fe,Cu tac dung H2SO4 loang du thu duoc 8,4lit khi H2(dktc).Neu cho 3,75g hon hop tren tac dung voi H2SO4 du thu duoc 2,128lit SO2. Tinh % khoi luong trong hon hop ban dau

 12. thầy ơi hướng dẫn cho em cách giải những bài tập dạng này với
  Chia hỗn hợp X gồm C2H2 và C3H6 (protilen) làm 2 phần đều nhau:
  Phần 1:dẫn qua bình đựng dung dịch Br2 thấy mất màu vừa hết 400ml dung dịch Br2 1M.
  Phần 2:đốt cháy hoàn toàn thì thu được 13,44l CO2 (dktc)
  a,viết các phương trình phản ưng xảy ra
  b,tính phần trăm theo thể tích,theo khối lượng mỗi chất trong X
  c,dẫn toàn bộ phần 1 qua dung dịch AgNO4 dư trong NH3 được m (g) kết tủa.tìm giá trị của m?

 13. dot chay 6g hop chat huu co A thu duoc 17,6g khi CO2 VA 10,8G H2O a)hang hop chat huu co co nhung nguyen to nao
  b)biet phan tu khoi cua A nho hon 2.Tim cong thuc phan tu cua A
  c)chat A co lam mat mau dd Brom khong?
  d)viet phuong trinh hoa hoc cua A voi Clo co anh sang?
  thay giai giup e!

 14. Hoa tan 11,9g hh 2 Kloaj AL va ZN= dd HCL nong do 1M.Sau pu kluong dd tang 11,1g
  Tih % kluog moj kloaj trog hh ban dau
  Tih the tich HCL
  tih kluog muoj thu duoc

 15. thầy giúp em trả lời bài này với:
  hòa tan 27,8g muối FeSO4.nH2O Vào một lượng nhỏ nước , khuấy cho tan hết rồi thêm nước cho đủ 250g dd A có nồng độ 6,08%
  a. tìm công thức muối
  b. lấy 1/2 lượng dd A cho tác dụng với dd NaOH dư. lấy kết tủa thu được nung trong kk đến khối lượng không đổi. tìm khối lương chất răn thu được sau các pư

 16. Thầy ơi, cho e hỏi là thầy có dung facebook k a!

 17. đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vứa đủ, thu được khí X. hấp thụ hết X vao 1 lít dd chứa Ba(OH)2 0,15M vá KOH 0,1M , thu được dd Y vá 21,1g kết tủa. cho Y vào dd NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. giá trị m

 18. dốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vứa đủ, thu được khí X. hấp thụ hết X vao 1 lít dd chứa Ba(OH)2 0,15M vá KOH 0,1M , thu được dd Y vá 21,1g kết tủa. cho Y vào dd NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. giá trị m

 19. Tim khoi luong kmno4 cân dieu chê duoc 2.24l khi o2 o dktc

 20. hay xac dinh thanh phan phan tram ve the tich cua hon hop khi co va co2 ,biet
  dan 16 lit khi hon hop co va co2 qua nuoc voi du thu duoc khi A
  de dot chay hoan toan khi A can 2 lit khi oxi

 21. thầy ơi, giúp e bài này với:
  Hỗn hợp Al và 1 kim loại hóa trị II tan trong d2 H2SO4 loãng vừa đủ được dung dịch A. Cho A tác dụng với BaCl2 dư thấy có 93,2g kết tủa. Lọc kết tủa cô cạn dung dịch được 36,2g muối khan.
  a) Tính V H2
  b) Tính m hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp ban đầu
  c) Tìm kim loại chưa biết nếu trong hỗn hợp ban đầu, số mol của nó lớn hơn 33,33% số mol Al
  E cảm ơn thầy nhiều. Giúp e nha thầy!!!

 22. cho 10.4g hốn hợp MgO và MgCO3 hòa tan trong đ HCl, toàn bộ khí sinh ra hấp thụ bằng nước vôi trong và thu được 10g kết tủa , tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đầu? Giúp em với!

 23. viet cac ptpu xay ra cho cac so do sau
  HCL-CL2-FeCl3-NaCl-HCl-CuCl2-AgCl

 24. điện phân nóng chảy a(g) muối A tạo bởi kim loại M và phi kim X có hóa trị 1->0,896(l) khí ở (đktc).Hòa tan a(g) muối A vào 100ml dd HCl 1M rồi cho tác dụng với dd AgNO3 dư->25,83(g) kết tủa.Xác định X,ct phân tử,a(g)

 25. thay oi cho em hoi bai nay a:
  một dung dịch chứa 26,5g nacl trong 75g h2o ở 20 c. Đó là dung dịch bão hoà hay chưa bão. hoà, biết độ tan của nacl ở nhiệt độ đó ..

 26. đẻ đốt cháy hoàn toàn 1lit hidrocacbon X cần 7,5 lit O2 biết các khí ,hơi cungd điều kiện.CTPT X

 27. giup em bai nay.
  hợp chất hữu cơ A GỒM c,h,n biết 14,75g hơi A chiếm thể tích đúng bằng thể tích 8g oxi cùng điều kiện .CTPT A la

 28. hỗn hộp X gồm Ba và Al . cho m gam X vào nước dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2. mặc khác , hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH , thu được 15,68 lít khí h2. giá trị của m
  Giải giúp e nhé thầy

 29. hòa tan hoàn toàn 28.4 gam hỗn hợp hai muối của hai kim loại thuộc phân nhóm 2A, cần dùng 100 ml dung dịch HCl, sinh ra 6,72 lít khí CO2(đkc)sau phản ứng kho cạn dung dịch sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan?tính nồng đọ mol dung dịc HCl đã dùng

  • thây oi!gjaj dum e baj naj nha.nhiêt phân hoan toan 3.5 gam mot muoi cacbonat kl hoa tri 2 thu duoc1.96 gam chat ran.muoj cacbonat kl da dung la??thay jaj nhah jum e nha .cam on thay nhju

 30. ai giup minh bai nay voi. tks nhieu
  Can bao nkju ml dd NaOH 0,1 M de chung hoa vua ht 100ml dd HCl 0,5M.xac djh khoj luog muoj tku dc sau pan ung.cko pjt hjeu suat pan ung 100%. Na=23,O=16,H=1.Cl=35,5.

 31. Số 1 :1 hỗn hợp khí gồm NO và NO2 và 1 oxit NxOy có thành phần như sau 45% thể tích NO, 15% thể tích NO2 và 40 % VNxOy. Trong hỗn hợp có 23,6 khối Iượng NO.Còn trong NxOy có 69,6% khối Iương oxi
  Hãy xác định công thức NxOy
  Số 2:khi phân tích x gam chất A chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O .Biết 3a=11b và 7x=3(a+b).tỉ khối hơi của A đối với không khí ❤
  Tìm công thức của A

 32. Số 1 :1 hỗn hợp khí gồm NO và NO2 và 1 oxit NxOy có thành phần như sau 45% thể tích NO, 15% thể tích NO2 và 40 % VNxOy. Trong hỗn hợp có 23,6 khối Iượng NO.Còn trong NxOy có 69,6% khối Iương oxi
  Hãy xác định công thức NxOy
  Số 2:khi phân tích x gam chất A chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O .Biết 3a=11b và 7x=3(a+b).tỉ khối hơi của A đối với không khí ❤
  Tìm công thức của A

 33. Thây oj gjaj gjup e baj hoa nay ạ: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon co dạng CxHy phải dùng hết 84 lít không khí(đktc), biết O2 chiếm 20% thể tích không khí. Công thức phân tử của hidrocacbon là gì?

 34. đốt cháy hoàn toàn 10,5g mot hiđrocacbon A trong oxi vừa đủ thu được 15,68g lít khí cacbon và 18,9g nước. xác định ctpt của chất A biết rằng tỷ khối của A so với hiđro là 15

 35. giai ho bai cho e voi
  đốt cháy hoàn toàn 2,2g chất hữu cơ À, người ta thu được 4,4g cacbob và 1,8g nước. hội xác định công thức đơn giản A. xác định công thức phân tử của A biết rằng nếu làm bay hơi 110g chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 40g khí oxi ở cùng nhiệt độ và áp suất

 36. Cho mk hoj paj nay nha. cho mg bot zn va fe vao luong du cuso4 sau pu loc bo fan dd thu dc mg bot ran. thanh fan % theo m of zn la pao nhju v. gjaj gjup mk vs. cam on

 37. thể tích dd HCl 1M cực đại cho vào dd chứa đồng thời 0,1mol NaOH và 0,3mol Na[Al(OH)4] là bao nhiêu để xuất hiện 15,6g kết tua

 38. tinh khoi luong mol phan tu cua cac chat sau: a)chat A co ti khoi hoi so voi khong khi bang 2,07.b) the tich hoi cua 3,30 gam chat X bang the tich cua 1,76 gam khi oxi(do o cung dieu kien be nhiet do.ap suat)

 39. Thầy giúp con zới!…Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối.Hãy xác định lim loại M đã dùng

 40. giai gium voi:
  cho tam giac abc, cac duong cao bh va ck cat nhau tai e, qua b ke duong thang bx vuong goc voi ab, qua c ke duong thang cy vuong goc voi ac, hai duong thang bx va cy cat nhau tai d
  a) cm: tu giac bcde la hinh binh hanh
  b) goi m la trung diem cua bc, chung minh m cung la trung diem cua ed
  c) tam giac abc phai thoa man dieu kien gi thi de di qua a

 41. giai gium bai hinh nay voi:
  cho hinh thang can abcd (ab//cd), e la trung diem cua ab,
  a) cm: tam giac edc can?
  b) goi i,k,m theo thu tu la trung diem cua bc,cd,da, tu giac eik, la hinh gi?

 42. ai giai gium bai nay voi:
  mot vat co khoi luong 682,5g lam bang chat co khoi luong rieng 10,5g/cm3 duoc nhung hoan toan trong nuoc, cho trong luong rieng cua nuoc la 10000N/m3, luc day ac si met tac dung len vat la bao nhieu?

  mot vat co khoi luong 500g, roi tu do cao 20m xuong dat, tinh cong cua trong luc?

 43. mot hop chat khi co ti khoi voi hidro la 8,5, hay xac dinh cong thuc hoa hoc cua x biet hop chat khi co thanh phan theo khoi luong la 82,35%N va 17,65%H

 44. xac dinh cong thuc hoa hoc cua hop chat giua nguyen to x voi o co % x =43,67%, biet x co hoa tri 5 trong hop chat voi o

  ai biet cach giai khong

 45. giải e bài này vs ag, hòa tan 9g hợp kim Al-Mg trong dd Hcl có 10,08l hidro ở đktc bay ra, Xác định thành phần % Al và Mg trong hợp kim

 46. hoa tan hoàn toàn 11.2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA trong dd HCL 23,043% thu duoc 0.4 gam khí và dd A
  a.xác định kim loại
  b.biết lượng axit dùng dư 25% so với lượng phản ứng
  -tính khối lượng dd HCL đã dùng
  -tính nồng độ % các chất có trong dd A

 47. B oi cho minh hoi cong thuc tinh phan tram nhu the nao nhi

 48. cho 4 48 lít khí co2 (đktc) vào 50ml dung dịch axit HNO3 đặc nguội thì thu được 10 g kết tủa.Tính a?

 49. cho 5,5g hon hop Al, Fe vao dd HNO3 lay du thu duoc dung dich X va 3,36 lít khi NO(đktc).a, tinh khoi luong moi kim loai trong hon hop, b, cô can toan bo dung dich X roi dem nhiet phan. tinh khoi luong chat ran Y thu duoc.( gia thiet phan ung xay ra hoan toan).

 50. nhờ thầy giải giúp em bài này
  cho pư: C(gr) + CO2(k) =2CO(k)
  trộn 1 mol khí CO2 với C(gr), trong bình chân không kín ở 820*C. áp suất lúc đầu trong bình là 1atm.khi cân bằng áp suất là 1,5 atm. nhiệt độ của hệ không đổi. tính:
  1. số mol CO và CO2 khi cân bằng?
  2. áp suất riêng phần của CO và CO2?
  3. hằng số cân bằng Kp và Kc ở 820*C?
  (*:nhiệt độ C)

 51. thay oi, giup e bai nay: nguoi ta dung mot nguyen lieu chua 50% glucozo de len men thanh etanol voi hieu suat bang 80%. De thu duoc 2,3l ruou 40 do can dung bao nhieu kg nguyen lieu noi tren( D cua C2H5OH=o,8g/ml)

 52. Nêu hjen tưong va vjêt ptpư mjnh h0a khj tjen hanh cac thj nghjen sau:1)dan tu tư CO2 dư vao dd nươc vôj trong.2)ch0 tư tư đên dư dd NaOH vao dd AlCl3.3)cho m0t jt vun đ0ng va dd H2SO4 vao dd NaNO3, đun n0ng nhe hôn hơp

 53. 1nguyên tố R tạo với oxi 2 loại o xít, RaOx và RbOy với a>,=1, by. Xác định công thức hóa học của 2 o xít trên.
  Em nhờ cô thầy giải hộ em rất cần. em cảm ơn thầy cô trước.

 54. Cho Cu tác dụng với Hno3 đặc tạo ra một khí nào sau đây:
  A. Không màu B. Màu nâu đỏ C. Không hòa tan trong nước D. Có mùi khai

 55. 1 nguyên tố R tạo vs oxi 2 loại oxit RaOx bà RbOy voi a>0,by.xác định CTHH

 56. Cho dung dich muoi nhom clorua vao dung dich amoniac .sau phan ung tai sao co ket tua keo trang AlOH3

 57. thay gup em bai nay voi. thủy phân không hoàn toàn m gam hêcxanpeptit H thu được 30,45g Ala-Gly-Gly; 76,5 g Gly-Val-Ala; 228,9g Ala-Glu; y gam Gly-Gly va x gam hỗn hợp các aminoaxit Val,Glu tim y (biết thủy phân không hoàn toàn H không thu được Gly-Ala-Glu va Gly-Ala- Val)

 58. có ai chỉ em phương pháp quy đổi với
  ví dụ như cho hỗn hợp A gồm Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4 Pư với HNO3 thu đc NO
  Để giải bài này ta quy đổi hỗn hợp A thành Fe và FeO hoặc Fe và Fe2O3 hoặc …
  khoản này mình chưa rõ :v

 59. Love story

 60. Những KL nào tạo phức với muối Photphat

 61. đốt cháy 7.5 gam hợp chất hữu cơ A chứa C,H,O rồi cho sản phẩm sinh ra đi qua bình nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình nước vôi trong tăng thêm 15.5 gam và có 25 gam kết tủa. tính khối lượng các nguyên tố trong A.

 62. thầy có thể giải bài nay giúp em đươc không ạ Đốt cháy hoàn toàn 4,2g một este E thu được 6,16g CO2; 2,52g H2O. Xác định CTPT, CTCT, gọi tên E

 63. thầy giúp em với : cho 1 mol vôi sống tác dụng với nước để tạo thành vôi tôi Ca(OH)2 . Khối lượng vôi tôi lớn hơn khối lượng vôi sống là bao ngiêu

 64. Thầy giúp em với : Tính khôi lượng vôi tôi Ca(OH)2 có thể thu được khi cho 140 kg vôi sống CaO tác dụng với nước . Biết rằng vôi sống chứa 10 % tạp chất

 65. thầy giải giúp em bài này với : Xác định công thức của hợp chất A có thành phần cacbon và hidro theo tỉ lệ về khối lượng của C và H là 4 : 1 và có tỉ khối đối với khí H là 15

 66. thay oi cho em hoi bai nay ; cho 11.2l dkc hon hop gom hai khi CO2 va SO2 . tinh the tich moi khi trong hon hop . biet kl khi trong hon hop la 28 g

 67. mấy anhchị cho hoi : tai s SO3 co thể liên ket vs 02- tao thanh SO4 2-???????????????

 68. cho 5.35g hh X gồm Mg,Fe,Zn vào 250ml đ hh gồm HCL 1M và H2SO4 0.5M. Khi kết thúc p/ứ thu đc đ Y và 4.368 lít H2 (đkc). CÔ cạn Y thu đc bao nhieu g muối khan?

 69. Thầy ơi giúp em với ạ: Hãy nêu một muối vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH (viết phương trình hoá học) thoả mãn điều kiện trong các trường hợp sau:
  a. Cả 2 phản ứng đều cho khí thoát ra.
  b. Phản ứng với dung dịch HCl có khí thoát ra, còn phản ứng với dung dịch NaOH có tạo thành chất kết tủa.
  c. Cả 2 phản ứng đều cho chất kết tủa.

 70. cho hôn hơp Cu v Al tac dung voi dd H2SO4 loang dư ,thu dc 3,36 lit khí (đktc).sau pư còn 3,2gam chất răn khí ko tan
  a)viet PTHH
  b)tinh thanh phan tram theo khoi luong cua moi chat ran trong hon hop pan đầu
  c)cho toan pộ hon hop tren vao dd H2SO4 dac dư roi đun nong thu dc 1 chat khí mùi hac.tính thể tich thu dc (ở đktc) su khi pư ket thuc

 71. Làm thế nào để học tốt môn hoá học này đây mọi người nếu ai biết chỉ dẫn qua mail cho tôi đk ko gmail: sonvilla252@gmail.com

 72. sao de bai hoa trong day kho qua.theo toi khong phu hop voi nhun nguoi hoc kem

 73. thay oi giup em bai tap nay voi: hon hop khi gom NO va NO2 co ti khoi voi H2 la 18. xac dinh phan tham the tich cua hai khi trong hon hop dau.

 74. cho e hoi tai sao khi cho dd gom HCl va NaNO3 tac dung voi Cu thi tao ra dd mau xanh vay? va tai sao khi lien ket trong cong thuc cau tao cua HNO3 khi bi dut gay thi se dut o H-O ?

 75. xin cảm ơn rất nhiều ạ

 76. thầy ơi bài này làm ntn ạ?
  đót cháy hoàn toàn 27.8g hỗn hợp gồm Al và Fe(trong đó Al chiếm 19.2%).tính
  a)thể tích ko khí cần dùng(biết oxi chiếm 20% thheer tích kio khí)
  b)kl hốn hợp chất rắn tạo thành

 77. làm thế nào ạ?
  đót cháy hoàn toàn 10 kg hỗn hợp gồm C và S( trong đó C chiếm 36% về kl.)
  tính hỗn hợp khí Co2 và So2owr đktc

 78. giúp e với : Chất A chứa 32% C . 6,67 H . 42,66% và 18,67% N về khối lượng . tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. A tác dụng được với NaOH , vừa tác dụng với HCl . A có cấu tạo ???

 79. Nhiet phan18,5gKMnO4
  Viet pthh
  Tinh the tich oxi thu duoc (dktc)
  Dan luong oxi tren vao binh de dot chay nhom(Al).tinh luong nhôm õit tao ra.
  Ai giup minh bai nay vs!!!!

 80. chi em cau nay voi
  hoa tan 2.88g hon hop Fe, mG BANG DUNG DICH hno3 LOANG DU THU DUOC 0.9856 LIT HON HOP khi NO, N2 (o 27.3C, 1atm) co ti khoi hoi nuoc so voi H2 bang 14.75.so mol HNO3 can dung la::

 81. cho 1.98g amoni sunfat tac dung voi dung dich naOH, roi dun nong, thu duoc san pham khi. hoa tan khi nay vao dung dich chua 3.92g axit photphoric. muoi thu duoc la:

 82. thầy ơi cho em hỏi: Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric, phản ứng xong thu được 3,36 l khi H2 (đktc)
  a, Viết PTHH xảy ra
  b, Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng
  c, Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

 83. Cho e hỏi bài này ạ hòa tan 7 gam 1 kim loại M vào 200g dd hcl vừa đủ, thu được 206,75g dd A. Xác định kim loại M

 84. xin thay co the lap 1 trang web co ten la bang nguyen to co chua cac nguyen tu vi du nhu muoi co chua cac nt gi do em xin cam on

 85. Mọi người ơi cân bằng giúp em phương trình này với: naoh+h2so4 => na2so4+h2o+h2

 86. dot chay hoan toan 5,6l khi sunfuro o dktc.sau do hoa tan het san pham trong 250g dung dich H2SO4 5%.tinh C% cua dung dich thu duoc

 87. thay oi.giai dap nhanh cho em bai bay ti thay nha
  Đốt chay hoan toan 5,6l khi sunfuro (đktc)Sau do hoa tan het san pham trong 250g dung dich H2SO4 5%.Tinh C% cua dung dich thu duoc

 88. cac mem gjoj hoa hoc gjup e

 89. cho minh hoi nha:
  choo 12g hon hop nhom va bac vao dung dich axit sunfuric 7,35%.sau phan ung thu duoc 13,44l khi H2
  a)tinh phan tram so luong moi kim loai trong hon hop
  b)tinh the tich dung dich axit sunfuric da dung(biet D=1,025g/ml

 90. cho e hoi MnO2 co tac dung voi Ba(OH)2 k ah?

 91. =16 ,h=1)

 92. dot chay hoan toan17,4 g hon hop magie va nhom trong khi oxi du thu duoc 30,2g hom hop oxit the tich khi oxi(dktc) da tham gia phan ung?

  • áp dụng dinh luật bào toàn khối lượng m hh kloai + m oxi = m oxit
   => m oxit = 30,2-17,4=12,8 gam
   => n oxi = 0,4 mol
   => V oxi= 0,4.22,4=8,96 lit

  • 2Mg + O2———> 2MgO
   x —–> 0.5x ——> x
   4Al + 3O2———-> 2Al2O3
   y —>3/4y ——> 0.5 y
   Ta co hpt
   24x + 27y = 17.4
   40x + 102y = 30.2
   —-> x = 0.7 (mol) ——–>V 02 = 0.35 * 22.4 = 7.84 (lit)
   —-> y = 0.021 (mol) ——–> V 02 = 0.01575 * 22.4 =0.3528 (lit)
   Vay: The tich khi O2 tham gia phan ung la 8.1928 lit

 93. đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gom mêtan, etan, propan, bằng oxi khong khi (trong khong khi , oxi chiem 20% the tich ), thu duocj 7,84 lit khi co2 (dktc) va 9,9 gam nuoc .The tich khong khi( o dktc) nho nhat can dung de dot chay hoan toan luong khi thien nhien tren?

 94. thay oi cho em hoi cho quy tim vao NaNO3 co mau gi va cho vao H2O co mau gi?

 95. thầy ơi giúp em bài này với:

  Cho 10,6 gam Na2CO3 vào 12 gam dung dịch H2SO4 98% sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch? Nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

  • Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2 +H2O
   0,1…………….0,1……………0,1…………..0,1
   số mol Na2CO3=0,1 mol
   số mol H2SO4=0,12 mol => số mol H2SO4 dư = 0,02 mol =>khp61i lượng H2SO4 dư= 1,96 gam
   khối lượng CO2 thóat ra là 4,4 gam
   vậy khối lượng dd còn lại là m Na2CO3 +m ddH2SO4 -m CO2=10,6+12-4,4=18,2 gam
   sau phản ứng còn H2SO4 dư và muối ,và cô cạn còn muối
   =>chất rắn là muối khan 14,2 gam

 96. thầy oi cho em hỏi muối này là muối trung hòa hay axit ạ: Cu(OH)Cl

 97. thay oj!e hoc ngu hoa’ lam’,nen e mun’ nho` thay` goj y’ cho e lam` baj` nay` nhoa! Viet cong thuc cua cac loai phan tu dong(II) oxit,biet rang dong va oxit co cac dong vi sau:

  65 63 16 17 18
  29 CU ,29 CU,8 O,8 O,8 O .e 0 hjeu cau hoj mun’ ycau j` nen thay co’ the lam` 1 baj` mau~ cho e dj hak’!thank.

  • Đồng (II) oxit là phân tử gôm nguyên tử Cu và 1 nguyên tử oxi liên kết với nhau.
   em chọn một nguyên tử Cu (vd Cu (63)) kết hợp với 1 nguyên tử oxi (vd O (16))
   sau đó em thay lần lượt các đồng vị oxi vào. sau đó làm lại với đồng vị Cu (65).
   Chúc bạn học tốt.

 98. thay oj!e hoc ngu hoa’ lam’,nen e mun’ nho` thay` goj y’ cho e lam` baj` nay` nhoa! Viet cong thuc cua cac loai phan tu dong(II) oxit,biet rang dong va oxit co cac dong vi sau:

  65 63 16 17 18
  29 CU ,29 CU,8 O,8 O,8 O

 99. cho a(g) 1 hỗn hợp amino axit no chứa 1 chức axit và 1 chức amino tác dụng với 40,15(g) dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A. Để tác dụng hết với các chất trong A cần 140ml dung dịch KOH 3M. Mặt khác đốt hoàn toàn a(g) hỗn hợp 2 amino axit trên và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình này tăng 32,8(g). Biết rằng khi đốt cháy thu được N2 đơn chất. Xác định công thức phân tử của 2 amino axit, biết tỷ lệ phân tử khối của chúng bằng 1,37
  thầy ơi giúp em,em thanks thầy nhiều,em dốt lắm,hì…

  • cho a(g) 1 hỗn hợp amino axit no chứa 1 chức axit và 1 chức amino tác dụng với 40,15(g) dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A. Để tác dụng hết với các chất trong A cần 140ml dung dịch KOH 3M
   => số mol amino axiy= số mol KOH – số mol HCl = 0,42 – 0,22 = 0,2 mol
   Mặt khác đốt hoàn toàn a(g) hỗn hợp 2 amino axit trên và cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình này tăng 32,8(g)
   => khối lượng tăng lên là khôi lượng của H2O và CO2.
   goi ct chung của 2 amino axit này là NH2-CnH2n-COOH hay CnH2n+1O2N =>nCO2 + (2n+1)/2H2O
   => khối lượng CO2 + khối lượng H2O = 18.0,2.n + 9.0,2.(2n+1)= 32,8
   =>n= 4,3
   biết tỷ lệ phân tử khối của chúng bằng 1,37
   => 2 amino axit này hơn kém nhau 2C
   => số C lần lượt của 2 axit là 3C và 5C

   • cho m gam hh A gom:Al,Fe3O4,CuO vao Đ h2so4 ĐẶC NÓNG(phản ung xr ht)thu dk 21,84 lit khi X ở dktc
    -m(g)A thuc hien phan ung nhiet nhôm hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn B,cho B phan ung voi NaOH dư —>3,36 lit khi Y ở dktc.khi phan ung xong,thêm đ HCl dư vào thì thu dk đ C,m1 gam chất rắn và thu thêm 10,o8 lít khí Y.thổi O2 vào đ C rồi cho NaOH dư vào thu dk kết tủa D.Nung D hoàn toàn trong chân không thu dk 34,8g hh răn E.
    A.VIẾT CAC PHAN UNG
    B,TINH M VA M1 VÀ KHỐI LƯỢNG MỖI CHẤT TRONG A và E…
    HƯỚNG DÂN MINH VOI NHA CAC BẠN…THANK…

   • Giup e voi

   • bài này hay quá , cảm ơn thầy , em là thành viên mới , rất vui khi được thầy giúp đở ,

   • bài này thầy bị nhầm chỗ khối lượng co2 rồi .

 100. thầy ơi,giúp em giải bài này

 101. cho em hoi anilin co pu voi muoi FeCl3 khong

 102. toi muon cac ban cho toi nhung bai hay ve hoa huu co

 103. thầy ơi giúp e. Có 1 hh A gồm CaC03, MgC03, Al203caan nặng 0,602g. Hoà tan A vào 50ml đ HCl 0,5M. Để trung hoà lượng axit dư cần 41,4ml đ NaOH a%( d= 1,0039 g/mol) sau đó đem tiếp lượng dư BaCl2 thấy tạo ra 0,788g kết tủa và khi đun sôi lại tạo thêm đc 0.134g kết tủa nữa. Giả thiết các pư xra hoàn toàn.
  a) tính thành phần % các chất trong A
  b) giá trị của a.

 104. thưa thầy, e xin lỗi, e chép nhầm đề bài. chọn 6 dd muối khác nhau( muối trung hoà hay muối axit) A, B, C, D, E, F ứng với 6 GỐC AXIT khác nhau thoả mãn các điều kiện sau: A + B có khí bay ra. B + C có kết tủa. A + C có kết tủa và khí bay ra. D + E có kết tủa. E + F có kết tủa. D + F có kết tủa và khí bay ra.

 105. thầy giúp e phần muối này với: chọn 6 dd muối khác nhau( muối rung hoà hay muối axit) A, B, C, D, E, F ứng với 6 muối axit khác nhau thoả mãn các điều kiện sau: A + B có khí bay ra. B + C có kết tủa. A + C có kết tủa và khí bay ra. D + E có kết tủa. E + F có kết tủa. D + F có kết tủa và khí bay ra.
  Phần muối này khó nhớ quá thầy ơi. thầy có kinh nghiệm gì không thầy?

  • A co the la NaHSO4
   B co the la Na2CO3
   C co the la BaS
   D co the la Ba(HSO4)2
   E co the la K2SO4
   F co the la CaHCO3
   doi voi nhung dang bai tap nhu the nay, cac ban phai thuoc that ki bang tinh tan cua cac muoi va van dung kien thuc da hoc de lam bai.
   chuc ban hoc tot.

 106. THẦY ơi giúp em với:
  tại sao NaHSO4 tác dụng được với BaCl2 .xin thầy viết giùm em phương trình phản ứng luôn ạ!
  em chân thành cám ơn thầy !

 107. thầy ơi,xin thầy hướng dẫn giải giùm em bài này:
  Đốt cháy 1,6 gam một este E đơn chức được 3,52 gam CO2 và 1,152 gam H2O. Nếu cho 10 gam E tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16 gam chất rắn khan . Vậy công thức của axit tạo nên este trên có thể là
  A. CH2=CH-COOH B. HOOC(CH2)3CH2OH
  C. HOOC-CH2-CH(OH)-CH3 D. CH2=C(CH3)-COOH
  xin chan thanh cam on thay!

  • ap dung dlbtkl
   kluong este + kluong NaOH =kluong chat ran + kluong ancol
   10 + 6 = 16 + kluong ancol
   => kluong ancol =0
   => nhom OH- cung gan vao goc hidrocacbon cua axit
   =>loai A va D
   so mol cua CO2 0,08 mol; H2O la 0,064 mol
   ap dung dlbtkl
   => kluong oxi can dot chay la 3,072g => so mol ntu oxi can dot chay la 0,192 mol
   tu so mol H2O va so mol CO2 => so ngtu oxi la 0,224 mol
   => so ngtu oxi trong este la 0,224-0,192=0,032 mol
   => so mol este la 0,032:2=0,016 mol (do co nhom COOH va OH nhung khi la este chi co nhom COO nen trong este co 2 ngtu oxi)
   =>M este la 100 g/mol
   =>dap an B

 108. Xin thầy hướng dẩn giải bài này giup em :
  Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là
  A. C3H5COOH. B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. C2H5COOH
  Dáp án:B
  (Em đã sử dụng pp lấy đáp số thế ngược lại dề bài )
  vậy thưa thầy ngoài cách trên còn cách nào nhanh hơn nũa không a!
  Em rất cám ơn thầy!

  • do công thức chung của ese va axit cacboxylic no, đơn là CnH2nO2 +AO2 -> n CO2 + (n)H2O (A là hệ số cân bằng của oxi)
   ____________________________________________CH3OH + BO2 -> CO2 + 2H2O
   tổng hai phản ứng cho thấy số mol H2O > số mol CO2
   ta có số mol CO2=0,12 mol; số mol H2O= 0,1 mol
   =>vậy gốc CxHy phải là gôc không no.
   do đó loại 2 đáp án B và D.
   ta có số mol NaOH= 0,03 mol
   số mol ancol thu được =0,03 ml
   => trong hh X số mol axit = số mol ancol
   => xem nhu hh X là este CxHyCOOCH3 và H2O
   => số mol ests trong X = 0,03 ml
   => M este phải M este CxHy <33
   vậy chỉ có đáp án C là thoả mãn đề bài.

 109. Xin Thầy hướng dẫn giùm em bài này
  Thủy phân chất hữu cơ X trong dd NaOH dư đun nóng thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etilic Chất X là :
  A CH3COOCH(Cl)CH3 B CH3COOCH2CH2Cl
  C ClCH2COOC2H5 D CH3COOC2H5
  Em cám ơn Thầy

 110. thầy ơi, thầy giúp e bài này với ak:
  đốt cháy hoàn toàn 2,53g hỗn hợp gồm HCOOH, Ch3COOh, C6H5OH thu đc 1,35g H2O. Nếu cho 2,53g hỗn hợp trên tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 0,72g H20 và m g hh muối. Giá trị của m là?

  • Cả 3 chất này (A) đều tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ 1:1
   H2O sinh ra do H+ của 3 chất đó kết hợp với OH- của NaOH
   từ số mol của H2O 0,04 mol => sô mol cua OH- là 0,04 mol => số mol NaOH 0,04 mol
   => khối lượng của NaOH là 1,6 gam.
   áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có
   khối lượng A + kluog NaOH = kluog H2O + kluog muoi
   2,53 + 1,6 = 0,72 + m
   => m= 3,41 gam

 111. thay oi giúp e với:
  Cho V lit dd NaOH 1M vao` 150ml đ AlCl3 1M sau pư thu đc.7,8g kết tủa. tính V?
  Nếu thay dd NaOH = khí NH3thif cần dùng bnhieu lít khí NH3(đktc) để thu đc lượng kết tủa như trên

  • ta có cách tính như sau:
   TH1: số mol kết tủa =số mol OH- chia 3
   0,1*3 = số mol OH-
   =>số mol OH-=số mol NaOH = 0,3 mol => V=0,3:1=0,3 lit
   TH2: số mol kết tủa =4(số mol Al3+) -n( OH-)
   =>số mol OH-= (4*0,15) – 0,1=0,5 mol => V=0,5 lit
   với NH3 thi chỉ có 1 TH: 3NH3 + 3H2O + AlCl3 => Al(OH)3 + 3NH4Cl
   => số mol NH3 là 0,3 mol => V là 6,72 lit

 112. thay oi chuong 1 cua hoa 11 can chu’ trong van de gi a.

  • *HS cần biết các khái niệm:
   -Sự điện li,chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
   -axit, bazo, hidroxit lưỡng tính, muối theo Areniut
   -sự điện li.
   *HS hiểu:
   -DK xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li.
   -pH và chất chỉ thị axit-bazo

 113. thầy ơi!! giúp em bài này với.
  phân biệt các chất sau đây = pứ hh
  a) Hexxyl Brommua , Brôm Benzen , 1-brômbut-2-en
  b) n-Propil clorua , anlylclorua , clobenzen

  • dac trung cua 2 cau nay la phan biet mach thang no, mach thang khong no va vong thom
   do do ta nhan biet mach thang khong no truoc bang nuoc brom
   sau do nhan biet vong thom bang HNO3 trong H2SO4 dac
   con lai la mach thang no.

 114. giúp e với:
  tiến hành phản ứng thuận nghịch trong bình kín dung tích 1 lít:
  CO + Cl2 = COCl2
  Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ cân bằng của các chất là [CO]=0,02mol/l [Cl2] = 0,01 mol/l [COcl2] = 0,02 mol/l. bơm thêm và bình 0,03 lít Cl2. tính nồng độ các chất ở nồng độ cân bằng mới?

 115. hãy giải thich tại sao có thể điều chế HCL bằng cách cho NCL tác dụng với d d H2SO4 đặc nhưng không thể điều chế HBR, HI bằng cách cho muối NABR,NAI tác dụng với d d H2SO4 đặc

 116. hỗn hợp B gồm bột Fe và Al chia B thành hai phần bằng nhau.
  phần một tác dụng vừa đủ với m g d d HCL 14,6%. sau phản ứng thu đươc d d X có khối lượng tăng so với d d HCL ban đầu là 10,2g
  phần 2 tác dụng vừa đủ với 10,08l khí CL2 dktc
  a, vpthh xảy ra
  b, tính khối lương mỗi chất trong hỗn hợp B và tính m

  • thay giup em bai ngay 5/5 nhanh di

  • a. ptr phản ứng thì em cứ viết bình thương nhé. chú ý là 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3
   gọi a, b lần lượt là số mol cùa Fe và Al trong một phần.
   suy ra số mol các chất trên ptr ta có:
   phần 2:số mol cùa khí clo=1,5a+1,5b=0,45 mol
   phần 1:áp dụng đl bảo toàn khối lượng , ta có: m kl + mdd HCl = m dd muoi + m khí hidro
   => m dd muoi – m dd HCl= m kl – m khí hidro=10,2 gam
   ta có ptr: 56a+27b-(a+1,5b)*2=10,2
   54a+24b=10,2
   từ 2 ptr ta lấp hệ và giải hệ được: a=0,1; b=0,2
   => mFe = 56*0,1=5,6 gam
   m Al =0,2*27=5,4 gam
   => nHCl = 2*0,1+3*0,2=0,8 mol
   => m HCl =29,2 gam
   => m dd HCl=200 gam

 117. CHO 17,4G MNO2 TD HET VOI D D HCL LAY DU . TOAN BO KHI CLO SINH RA DUOC HAP THU HET VAO 145,8G D D NAOH 20% TAO RA D D A
  HOI D D A CHUA NHUNG CHAT TAN NAO ? TINH NONG DO PHAN TRAM CUA TUNG CHAT TAN DO?

 118. cau 1.
  cho 35,6g hon hop 2 muoi natrihidrosunfit va natrisunfit vao d d axit sunfuric 19,6% co du . khi phan ung ket thuc nguoi ta thu duoc 6,72l khi o dktc
  a, tim khoi luong moi muoi trong hon hop ban dau
  b, the tich d d da lay , biet dung du 10% so voi luong du de phan ung D=1,12g/ml
  cau 2
  cho 11,9g hh gom nhom va kem tan hoan toan trong d d axit sunfuric loang thu duoc 8,96l khi hidro o dktc . cung luong h h tren tan hoan toan trong d d axit sunfuric dac ,nong thu duoc bao nhieu lit khi sunfuro o dktc

  • _______2NaHSO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + 2SO2 + 2H2O
   _________x________x/2_______________x____________mol
   _______Na2SO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + SO2 + H2O
   ________y_________y_______________y_______________mol
   ta có: x+y= 6,72/22,4=0,3
   _____104.x+126y=35,6
   =>x=0,1,; y=0,2
   =>kl từng muối=>% khối luợng từng muối.
   b. số mol axit=y+x/2=0,2+0,05=0,25 mol
   =>khoi luong chat tan axit= 0,25.98=24,5 gam
   =>khoi luong dd axit=125 gam
   =>V dd axit=m/D=125/1,12=111 ml
   dung dư 10% => luong axit can lay=111+ 111.0,1=122,1 ml

   2. em hay viet ptr Al, Zn tac dung voi axit sunfuric loang rồi lập hệ tương tự như bài 1. sau đ1o giải hệ
   tím dc số mol cua Al và Zn
   viết tiếp ptr Al, Zn td với axit sunfuric đặc nóng
   thế số mol Al , Zn tinh dc vào ptr rồi suy ra số mol SO2.=> thể tích

 119. cau1.
  can hoa tan them vao bao nhieu lit khi hidroclorua dktc vao 185,4 g d d HCL 10% de duoc d d moi co nong do .16,57%
  cau2
  hoa tan hoan toan mot kl 3,2g hoa tri II vao d d axitsunfuric 98% roi dun nong . khi phan ung ket thuc thu duoc 1,12 lit khi khong mau co mui hac dktc
  a, xac dinh cong thuc phan tu cua muoi sinh ra
  B. TIM YHE TICH D D DA LAY , BIET DA LAY DU 3ML so voi luong du de phan ung Dh2so4=1,84g/cm3
  c. dan toan bo khi sinh ra vao 80ml d d NAOH 1M . tim nong do mol cua cac chat trong d d thu duoc sau phan ung V KHONG DOI
  CAU3. HON hop AL VA CU cho vao d d HCL du, sau khi phan ung xong thu duoc 3,36l khi o dktc . cho phan khong tan vao d d axitsunfuric 98% roi dun nong thu duoc the tich khi bang the tich khi ban dau
  a, khi sau la gi ?
  b, tim khoi luong cua hon hop ban dau

  • 1. gọi m là khối luơng HCl cho vào dd HCl
   => mdd luc sau= 185,4 +m
   =>m HCl luc sau = mHCl luc dau +m
   m HCl luc dau=(185,4.10)/100=18,54
   C% luc sau = m HCl luc sau.100/m dd luc sau
   16,57=((18,54+m).100/(185,4+m)
   =>m=14,6 gam

   2. khí mùi hắc là SO2
   khi víêt ptr sẽ thấy số mol SO2= số mol Kl=0,05 mol
   =>M kl=64 => kl là Cu
   muoi là CuSO4
   làm tương tự như bài truoc.
   c. lập tỉ lệ số mol NaOH/ số mol SO2=0,08/0,05=1,6
   => tạo 2 muối NaHSO3 và Na2SO3
   viết 2 ptr đặt ần x, y giải hệ ra.

   3. a. khí sau là SO2
   b. Al, Cu tac dung voi HCl thi Cu ko tac dung dc, chi co Al
   voi so mol khi sinh ra => so mol cua Al=> khoi luong Al
   phan ko tan la Cu cho vao axit dac tao 3,36 lit khi
   =>so ml khi =>so mol Cu=> khoi luong Cu
   => khoi luong Al+kl Cu =KL hh

 120. cau 1: người ta có thể điều chế hidro clorua từ các chất sau: kali clorua rắn và nước. Hãy viet pthh của các phản úng xảy ra trong qua tring dieu che
  cau2: cho 12,6g hon hop cac kl ag va mg tác dung voi d d H2SO4 dac, du, nong khi phan ung ket thuc thu duoc 13,44 lit khi dktc
  a, viet pthh
  b, tinh thanh phan phan trm theo kl cua moi kl trong hon hop ban dau

  • 1.hoà tan Kcl vào nuớc để thu dc dd KCl
   KCl + H2O điện phân dd có vách ngăn tạo thành KOH + H2 + Cl2
   H2O điện phân tạo H2 + O2
   H2 + Cl2 ->2HCl
   2.có lẻ như e đánh đề sai phải ko , Al ko phải là Ag
   2Al + 6H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O
   ___x_______________________3x/2
   Mg + 2H2SO4 -> MgSO4 + SO2 +2H2O
   ___y______________________y
   ta có 3x/2 +y=0,6
   27x+24y=12,6
   =>x=0,2, y=0,3
   =>mAl=5,4g, mMg=7,2g
   =>%Al=42,86%, %Mg=57,14%

  • cau 1: KCl +H2O -> KOH +Cl2 +H2 (dien phan dd có màng ngăn)
   H2+ Cl2-> 2HCl
   2.goi x, y lan luot la so mol cua Mg va Al trong hh dau(bai nay có ve là Al chu ko phải là Ag, em xem lai de thu)
   viet 2 ptr (kl tac dung voi axit sunfuric dac, nong tao muoi sunfat+SO2+H2O), suy ra so mol cac chat tren 2ptr do.
   ta co he
   m Mg +m Ag =24x+27y=12,6
   so mol SO2= x+3y/2=0,6
   =>x=0,3;y=0,2
   =>m Mg=7,2 gam
   =>%Mg=57,14%
   =>%Al=42,86%

 121. CAU 1. can phai dung 5oml d d HCL 0,5M de ket tua hoan toan50ml d d AGNO3(kl rieng la 1,0625g/cm3) xac dinh nong do phan tram cua d d bac nitrat?
  cau 2. cho 40,8g hon hop cac kim loai AG VA CU td voi dung dich H2SO4 dac , du, nong. khi phan ung ket thuc thu duoc 8,96lit khi dktc . viet pthh cua cac phan ung xay ra?
  tinh thanh phan phan tramtheo khoi luong cua moi muoi tao thanh sau cac phan ung tren

  • thay oi bai tac ke gui luc 9h 46 va 9h 27 chieu 14/4/2011 thay chua tra loi ma

  • câu a: AgNO3 + HCl -> AgCl + HNO3
   ______0,025___0,025___________________mol
   => m AgNO3=0,025.170=4,25gam
   m dd AgNO3 = D.V=1,0625.50=53,125gam
   =>C%= 8%

   2. goi x, y lan luot la so mol cua Ag va Cu
   viet 2 ptr, suy ra so mol cac chat tren ptr ta co he
   m Cu + m Ag = 64y +108x=40,8
   so mol khi SO2=y+x/2=0,4
   =>x=0,2;y=0,3
   => so mol tung muoi
   =>khoi luong tung muoi
   =>khoi luong hh muoi
   =>% kl cua moi muoi

 122. NHẠN BIẾT DUNG DỊCH Na2SO3, H2S, AGNO3, K2SO4, NAOH.
  -DUNG DICH HCL, NAOH, KCL, H2O
  – D D H2SO4, NAOH, NACL, NA2SO4
  -CHAT RAN NACL, BASO4, NA2SO4, BASO3
  -D D HCL, H2SO4, NACL,NANO3
  -D D HCL, H2SO4, NACL, NA2SO4
  -CHAT KHI CL2, O3, CL2, N2

  • NHẠN BIẾT DUNG DỊCH Na2SO3, H2S, AGNO3, K2SO4, NAOH.
   -DUNG DICH HCL, NAOH, KCL, H2O
   – D D H2SO4, NAOH, NACL, NA2SO4 dùng quì tím, BaCl2 (lần luợt)
   -CHAT RAN NACL, BASO4, NA2SO4, BASO3 hoà tan vào nước không tan là (BaSÕ4, BaSO3) 2 chất tan kia dùng BaCL2 làm kết tủa BASO4 trong Na2SO4 , còn 2 chất ko0 tan cho tac dung dd HCl chất nào có khí bay lên là BaSO3
   -D D HCL, H2SO4, NACL,NANO3 quì tím, sau dó dùng BaCl2 để phân biệt nhóm axit, nhóm muối dung AgNO3 đê phân biệt
   -D D HCL, H2SO4, NACL, NA2SO4 quì tím, dùng BaCL2 để phân biệt cả 2 nhóm
   -CHAT KHI CL2, O3, CL2, N2

   • nhan biet cac dd- H2SO3,H2SO4,HCL
    -H2SO4,HCL,NAOH,BACL2
    -H2SO4,HCL,NAOH,BA(OH)2
    TẤT CẢ CHỈ BẰNG MỘT HÓA CHẤT

   • DD H2SO3, H2SO4, HCl dùng BaCL2: H2SO3, H2SO4 đều có kết tủa trắng, lọ còn lại là HCl. lấy HCl mới nhận biết dc cho vào 2 mẩu kết tủa. mẫu nào tan, thoát bọt khí là mẫu kết tủa trong dd H2SO3
    -H2SO4, HCl, NaOH, BaCl2 dùng quí tím nhận biết dc NaOH và BaCl2, dùng BaCl2 nhận bíêt dc H2SO4, lọ còn lại là HCl
    -H2SO4, HCl, NaOH, Ba(OH)2 dùng qùi tím , chia dc làm 2 loại axit và bazo, lấy 1 mẫu bazo cho lần lươt vào 2 mẫu axit, nếu ko có hiện tượng cả 2 mẫu axit là NaOH; còn có mẫu kết tủa trắng, mẫu ko hiện tương là Ba(OH)2, mẫu kết tủa là H2SO4, mẫu ko có hiện tựơng là HCl

 123. 1.người ta có thể điều chế nuoc giaven tu các chất sau : natri clorua, mangan(IV) OXIT, NATRI HIDROXIT VA AXIT SUNFURIC đặc . hãy viết pthh của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế .ghi kèm điều kiện phản ứng nếu có
  2.cho 3,48 g MnO2 td vs dung dich HCL đặc du .dãn khí thoát ra đi vào 50ml dung dich KOH 2M (ở to phòng) xác định nồng mol của những chất co trong dung dich sau phan ung ( v cua dung dich sau phan ung thay doi ko dang ke) PTHH CU THE

 124. cach nhan biet dung dich Na2SO4, Na2S , KNO3, K2CO3,NAOH
  CAM ON THAy

 125. Thầy cô ơi, giải giúp em bài này: Cho hỗn hợp M gồm 2 ancol đơn chức . Chia 45,6 g hh M thành 3
  phần bằng nhau:
  Phần 1: tác dụng Na giải phóng 3,36l H2
  Phần 2: oxi hóa hoàn toàn tạo hh M1 gồm 2 anđehit, toàn bộ M1 cho phản ứng với Ag2O/NH3 tạo 86,4g kết tủa. Xác định 2 ancol đó.
  Phần 3 đốt cháy rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ 500 ml dd NaOH thu 65,4 g muối. Tìm Cm dd NaOH?

 126. thầy cô và các bạn. có thể cho mình một vài đề kt 1t lớp 10 nâng cao môn hoá về chương lưu huỳnh huk.

 127. THAY GIUP EM BAI NAY VỚI
  BT: một hỗn hợp kim loại gồm một kim loại kiềm M và một kim loại R hóa trị III. Cho 3.03g hỗn hợp này tan hoàn toan vào nước thu được dung dịch A và 1.904 lít khí ở đktc. Chia a làm hai phần bằng nhau
  -Phần 1: cô cạn hoàn toàn thu được 2.24g chất rắn
  -Phần 2: Thêm V lít dung dịch HCl 1M vao thấy có 0.39g kết tủa
  a-Xác định tên kim loại M,R và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu
  b-Tính V

 128. hj

 129. thay oi hoi chieu em co goi bai sao khong thay hien thi vay thay ?

 130. thay oi giai dum em bai nay di ak. Trong de cuong on thi, em lam hoai ma ko duoc thay oi.

  hòa tan 10g hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 . dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1.58g KMnO4 trong môi trường axit H2SO4. Thành phần % theo khối lượng của Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu.

  • ta có ptr phản ưng như sau: 10FeSO4 + 2KMnO4+8H2SO4 ->5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O
   có số mol của KMnO4 = 0,01 mol => số mol của FeSO4 = 0,05 mol
   => klượng của FeSO4=7,6 gam =>%FeSO4=76% =>%Fe2(SO4)3 = 24%

 131. dot chay hon toan m g cacbon trong V lit khit oxi (dktc) thu duoc hon hop khi A co ti khoi voi oxi la 1,25
  a, hay xac dinh thanh phan phan tram theo the tich cac khi co trong hon hop A
  b, tinh m va V .Biet rang khi dan hon hop khi A vao binh dung dung dich Ca(OH)2 du tao thanh 6 g ket tua trang

  • do là đốt cháy hoàn toàn C nên sẽ tạo thành CO2
   thu đuợc hh khí => phải có khí CO2 và Oxi dư.
   M của hh khí = 1,25.32=40 g/mol (1)
   mà M = (32.x + 44.y)/(x+y) (2)
   với x là số mol Oxi dư, y là số mol CO2.
   từ (1) và (2) =>y=2x
   do trong cùng đk %V= %n (theo ptr P.V=n.R.T)
   %thể tích Oxi=% số mol oxi= 100.x/(x+y)=100.x/3x=33,33%
   %thể tích CO2=% số mol CO2=66,67%
   khi dẫn khí A vào dd Ca(OH)2 dư thì CO2 tác dụng theo ptr
   CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
   => n (CaCO3)=0,06 mol
   => n (CO2) = 0,06 mol = y
   x= 0,03 mol
   C + O2 -> CO2
   => n (C)= y =0,06 mol => m (C)=0,72 gam
   n (O2) = n (O2 dư) + n (O2 phản ứng)= 0,06 + 0,03 =0.09 mol
   => V = 2,016 lit.

 132. them 78ml dung dich bac nitrat 10% (khoi luong rieng 1,09g/ml) vao mot dung dich co chua 3,88g hon hop kali bromua va natri iotua. Loc bo ket tua . Nuoc loc phan ung vua du voi 13,3ml dung dich axit clohidric nong do 1,5 mol/l . Hay xac dinh thanh phan phan tram khoi luong tung chat trong hon hop muon ban dau va tinh the tich hidro clorua o dieu kien tieu chuan can dung de tao ra luong axit clohidric da dung

  • m (dd bạc nitrat)= D.V = 1,09. 78=85,02 gam
   C%= m (ct).100/m (dd)
   =>m (ct bạc nitrat)=8,502 gam => n bạc nirat = 0,05 mol
   do nuớc lọc còn tác dụng với HCl nên nuớc lọc còn bạc nitrat dư
   => n (HCl)= 1,5. 0,0133=0,02 mol
   => n bạc nitrat dư = 0,02 mol
   => n bạc nitrat phản ứng ở trên là 0,03 mol
   từ đây ta có thể giải bài toán theo pp lập hệ.
   viết 2 ptr bạc nitrat tác dụng với kali bromua (x mol )và natri iotua (y mol) ra, lập hệ

   119.x + 150.y = 3,88
   x+ y = 0,03
   => x= 0,02 mol , y=0,01 mol
   từ đây tính khối lượng mỗi chất rồi tính %.
   có số mol của HCl = 0,02
   vậy số mol của khí hiđro clorua cũng là 0,02 mol
   => V=0,448 lit.

 133. giải hộ mình bài này với :
  cho 10g Fe,Mg,Zn vào ddHCl dư thu đc 2,24 lit khi .tính khối lượng muối thu dc khi cô cạn dd

 134. thay giup e giai bai nay a
  cho 7,8g hon hop 2 kim loai la M hoa tri II va Al tac dung voi dung dich H2SO4 loang du khi phan ung ket thuc thu duoc 8,96l khi(dktc)
  a, viet phuong trinh phan ung cua cac pu hh xay ra
  b, tinh khoi luong muon thu duoc sau thi nghiem va the tich dung dich H2SO4 2M toi thieu can dung
  c, xac dinh M biet rang trong hon hop ban dau ti le mol M: Al la 1:2

  • bai nay ta ap dung dinh luat bao toan nguyen to
   dua vao luong khi hidro sinh ra ta co the biet duoc luong axit da phan ung
   cu the nhu sau:
   so mol hidro sinh ra=so mol axit phan ung= so mol sunfat (SO4) tao thanh muoi=0,4 mol
   => khoi luong goc sunfat= 0,4.96=38,4 gam
   khoi luong muoi=khoi luong kl + khoi luong goc sunfat = 7,8 + 38,4 =46,2 gam
   co so mol axit = 0,4 mol
   =>V=0,4/2=0,2 l

   go x, 2x la so mol cua M va Al
   the vao ptr
   lap he ptr
   giai he ra dc x va M.

 135. giup em bai nay thay oi!
  hh khi X gom 0,3mol H2 va 0,1mol vinyl axetilen.Nung X mot thoi gian voi xuc tac la Ni thi thu duoc hh Y co M=29.Neu suc toan bo hh Y qua dd Br2 du thi co m gam Br2 p/u.Tim m?

  • vinyl axetilen + 3hidro => butan
   ban dau 0,1 0,3 0 mol
   phan ung a 3a a mol
   con lai 0,1-a 3(0,1-a) a mol
   vay hh Y gom 3 chat khi la vinyl axetilen , hidro ,butan
   …………….52.(0,1-a)+3.3.(0,1-a)+58.a
   M hh = ——————————————= 29
   ………………. (0,1-a)+3.(0,1-a)+a
   =>a = 0,06(6) mol
   trong 3 khi cua hh Y chi co vinyl axetilen la pu voi brom
   => so mol cua vinyl axetilen con lai la 0,1- 0,0666= 0,03333 mol
   ma vinyl axetilen tac dung voi brom theo ti le 3:1
   => so mol brom la 0,03333.3=0,1 mol
   => m=0,1.160=16 gam

 136. cho m gam hh A( Fe và Cu) chia làm 2 phần bằng nhau: phần 1 cho A td với H2SO4 loãng đc 2,24l khí. phần 2 cho A td với H2SO4 đặc nóng thu đc 5,6 lít khí. tìm m thế nào ạ.

  • goi x, y lan luot la so mol cua Fe va Cu trong tung phan
   TN1 chi co Fe tac dung
   viet pt ra
   tu so mol cua khi sinh ra, dua theo ptr suy ra so mol cua Fe la0,1 mol
   TN2 thi ca Fe va Cu deu tac dung dc va sinh ra khi
   em hay viet ca 2 ptr
   co so mol Fe tinh duoc o tren, em suy ra so mol cua khi SO2 sinh ra do Fe td voi Axit sunfuric dac
   ma de bai cho SO2 coo the tich la 5,6l=>0,25 mol
   0,25= so mol SO2 o phan ung Fe tac dung voi Axit dac+so mol SO2 o phan ung Cu tac dung voi Axit dac
   so mol SO2 o phan ung Fe tac dung voi Axit dac da tinh dc o tren
   e suy ra so mol SO2 o phan ung Cu tac dung voi Axit dac
   tu do suy ra so mol cua Cu
   co so mol cua Cu, Fe em hay tinh khoi luong cua 1 phan
   roi em lay khoi luong cua 1 phan *2 =m
   Chuc e thanh cong.

 137. cho em hoi Al co tac dung voi NH3, NaHSO4 khong

 138. lam sao so sanh tinh bazo NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3

 139. cho em hoi lam the nao nhan biet cac khi H2, Cl2, CO2,N2

 140. cho m gam sat tac dung voi dd axit H2SO4 thu duoc 10.56 gam muoi va mot khi duy nhat. xac dinh m gam

 141. em cam on nhieu

 142. moi nguoi cho em hoi
  khi cho tu tu 0.3 mol HCl vao 0.2 mol Na2CO3 va 0.2 mol NaHCO3 thi thu duoc bao nhieu mol CO2

 143. thay giup em giai bai nay voi nha thay:cho 2dd AvaB, ddA chua 0,2 mol Na2CO3,0,3 molNaHCO3.ddB chua0,5 mol HCl.cho tu tu ddA vao ddB . Tinh khi thoat ra(dkc)?
  em cam on thay

  • ĐẦu tiên H+ se tác dung với (CO3)2- tạo thành (HCO3)-
   sau đó cìn dư H+ sẽ tiếp tục tác dụng với (HCO3)- của tòan bộ dung dịch tạo ra CO2. từ đó, em hãy tính thể tích khí.

 144. Chào cô!
  Em là sinh viênkhoa Hóa, trường ĐHSP TP.HCM, em đang cần điều tra về thực trạng sử dụng phương pháp hoạt động nhóm trong dạy học hóa học. Cô ơi, cô có thể cho em địa chỉ mail, em gởi file điều tra và cô trả lời giúp em được không cô?
  Nếu được em cảm ơn cô rất nhiều. Em mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cô.
  Địa chỉ mail của em: htngocdiep@gmail.com
  Chúc cô khỏe, hạnh phúc!!

  • lộn rồi em! không phải là cô.

  • em nhờ chị giải hộ em bài hóa:
   Số 1 :1 hỗn hợp khí gồm NO và NO2 và 1 oxit NxOy có thành phần như sau 45% thể tích NO, 15% thể tích NO2 và 40 % VNxOy. Trong hỗn hợp có 23,6 khối Iượng NO.Còn trong NxOy có 69,6% khối Iương oxi
   Hãy xác định công thức NxOy
   Số 2:khi phân tích x gam chất A chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O .Biết 3a=11b và 7x=3(a+b).tỉ khối hơi của A đối với không khí ❤
   Tìm công thức của A
   Em cảm ơn chị trước

 145. Trong cac phat bieu sau day phat bieu nao sai
  A. Protit la thanh phan co ban cua nguyen sinh chat te bao
  A. Protit chi co trong co the thuc vat
  C Nguoi va dong vat khong the tong hop duoc protit tu hop chat vo co
  D. Protit la hop chat cao phan tu cua thien nhien co cau toa phuc tap

 146. thay co the giai ho em bai nay ko a!
  hap thu hoan toan 0,2 mol CO2 vao dung dich hon hop gom 0,05 mol NaOH va 0,1 mol Ba(OH)2 sinh ra m gam ket tua.tim m?

  • em hay xem phan phuong phap giai toan khi cho CO2 hay SO2 vao dung dich bazo.
   chuc e hoc tot.

   • thay oi cho con hoi: cho 2,38g Al,Fe,Cu t/d vs dd H2SO4 lõag 2M thì thu dc 896ml khí(dktc). cũng cho lượng hỗn hợp trên vào HNO3 đặc nguội thu dc 896ml(dktc)
    a).tính %khoi luong mỗi KL trong hỗn hợp
    b) tính Vdd H2SO4 đã dùng biết dùng dư 5%

 147. thay oi giup em voi

  Khử hoàn toàn m g MXOY cần vừa đủ 0,8 mol CO,thu được a gam kim loại.Hòa tan hết a gam kim loại M bằng dd H2SO4 đặc nóng thu được 0,,9 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. MXOY là chất nao trong các chất sau:CrO,FeO,Fe2O3,Fe3O4,Cr2O3,CuO (x và y là chỉ số)
  Em cảm ơn thầy!

 148. Thưa thầy cho em được hỏi :
  – Trong chu kì, tại sao tính axit của hợp chất khí với hidro, và hợp chất hidroxit đều tăng?
  – Trong phân nhóm chính, chúng cũng tăng ?

  • Để giải thích tính axit trong một chu kì và trong một nhóm, ta dựa vào sự phân cực của H-A và độ kém bền của liên kết A-H.
   -Sự phân cực thì dựa vào độ âm điện của nguyên tô A và ngto H( đồng thời là các nhóm gắn vào nó).
   -Độ kém bền dựa vào điện tích của ngto A và bán kính của nó(gọi chung là mật độ điện tích, mật độ điện tích càng lớn thì liên kết càng bền)
   mật độ điện tích=(điện tích ngto A)/thể tích ngtu A
   thể tích là thể tích hình cầu do đó phụ thuộc vào r
   trong một chu kì thì sự phân cực và độ kém bền đều tăng làm tính axit tăng.
   trong một nhóm thì sự giảm độ phân cực không bằng sự kém bền liên kết, do đó tính axit vẫn tăng.

 149. Những axit yếu như axit photphoric, axit sunfuhidric có tác dụng với bazơ không tan không thưa thầy ?

 150. thay kiem tra ho em xem de bai nay co sai ko a!
  dot chay hoan toan a gam PH3 roi dan toan bo san pham chay vao125 g đ NaOH 16% thu duoc đ X co hai muoi la Na3PO4,Na2HPO4.tim a?

 151. thay oi! con bai nay nua thay giup em voi:
  Phân tử X cấu tạo từ các ion đều có cấu hình electron của nguyên tố khí hiếm Ar. Tổng số
  hạt proton, nơtron, electron trong phân tử là 164. Xác định X.

 152. Hợp chất Z được tạo bởi 2 nguyên tố M và R có công thức là MaRb. Trong đó R chiếm
  6,67% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có số hạt nơtron bằng số hạt proton
  cộng thêm 4, còn trong hạt nhân nguyên tử R có số proton bằng số nơtron. Tổng số hạt
  proton trong phân tử của Z là 84 và a + b = 4. Xác định M, R và công thức phân tử hợp
  chất Z.
  thay giup em voi, em cam on thay nhieu!

  • khối lượng của nguyên tử xem như là khối lượng của hạt nhân hay cũng xem như là số khối.
   khi em lập xong tất cả các phương trình thế ẩn vào các phương trình và biện luận ở phương trình cuối cùng.
   do a+b=4; biện luận a=1=>b=3 => ẩn còn lại.
   tương tự cho a=2, a=3 và tính.
   xem kết quả nào hợp lí.

 153. 0,3 mol Cu va 0,6 mol Fe(NO3)2 cho vao dd chua 0,9 mol H2SO4 loang.Sau khi cac phan ung xay ra hoan toan thu duoc V lit khi NO la san pham khu duy nhat.Tim V?

  Em cam on thay nhieu!

  • tương tự như bài trước, nhưng khi này ta có Cu , Fe2+ tác dụng với axit nitric ( H+ và (NO3)-).
   khi này thì Cu có tính khử mạnh hơn Fe2+ nên tham gia phản ứng trước, nếu hết Cu và còn dư axit nitric ( H+ và (NO3)-) thì ta tính tiếp phản ứng của Fe2+ với axit nitric.

 154. cho hh 1,12g Fe va 1,92 g Cu vao 400ml dd hh H2SO4 0,5M va NaNO3 0,2M,sau phan ung thu duoc dd X va NO la san pham khu duy nhat.Cho V ml dd NaOH 1M vao dd X de thu duoc ket tua Max.Tim V?

  • TA có Fe và Cu tham gia phản ứng nhưng do tính khử của Fe mạnh hơn Cu nên Fe sẽ tham gia phản ứng trước, khi hết Fe thì Cu mới tham gia phản ứng.
   HỒn hợp axit sunfuric và natri nitrat thật sự được xem như là axit nitric.
   Dạng bài toán này e khai triển dưới dạng phương trình ion.
   Fe tác dung với H+ và (NO3)- tạo thành muối sắt (III) và giải phóng khi NO.
   Fe hết, H+ và (NO3)- còn dư tiếp tục tác dụng với Cu
   Khi phản ứng với Cu vần còn dư H+.
   Do đó khi dd X tác dụng với NaOH thì phài có phản ứng trung hòa trước (axit tác dụng với bazo)
   Tính số mol Fe3+, Cu2+ => số mol OH- => số mol NaOH => thể tích cần tìm.

 155. thay giup em bai nay a!
  Hai muoi X,Y thoa man
  X+Y—>khong phan ung
  X+Cu—>khong phan ung
  Y+Cu—>khong phan ung
  X+Y+Cu—>phan ung
  Tim X va Y?

  • vậy X, Y chứa các cation kim loại đứng trước Cu trong dãy điện hóa. Do đó để X+Y+Cu sinh ra phản ứng phải cần có sự góp mặt của các anion. Như (NO3)- trong môi trường axit, em có thể lấy một muối mà có môi trường axit như (HSO4)-.
   theo phản ứng 3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ 2NO + 4H2O

 156. thay giup em voi
  Hoa tan hh 0,12 mol FeS2 va a mol Cu2S vao axit HNO3 vua du thi thu duoc dd X chi chua 2 muoi sunfat va khi duy nhat la NO.Tim gie tri cua a?

  • đây là một bài tập đặ biệt, các em hãy chú ý nhé! Do tạo thành 2 muối sunfat nên ta có được Fe3(SO4)2 và CuSO4. Bài tập này ta có thể giải theo cách bảo toàn electron nhưng đề ko cho dữ kiện của HNO3 và NO nên ta ko giải dc. Vậy ta chỉ có thể áp dụng định luật bào toàn điện tích (do trong dung dịch)
   Fe3+: 0,12 mol
   Cu2+: 2a mol
   (SO4)2-: 2*0,12+a mol=0,24 + a mol
   theo định luật bảo toàn điện tích ta có: tổng điện tích dương = tổng điện tích âm
   3*0,12 + 2*2a= 2*(0,24 + a)
   => a= 0,06 mol.

 157. Trộn 100ml dd gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dd gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thì thu được dung dịch X :
  a. Tính pH dd X.
  b. Xác định khối lượng các muối sinh ra trong X ?

  • bài này là hỗn hợp kim loại tdung với hỗn hợp axit. Chúng ta phải xem bản chất của phản ứng giữa axit và bazo là phản ứng giữa H+ và OH- (theo tỉ lệ mol là 1:1). Vì vậy chúng ta cần phải xem số mol của H+ và OH- là bao nhiêu, ion nào còn lại thì sẽ quyết định môi trường pH.
   Muôí được tạo thành từ cation kim loại và anion gốc axit do đó khối lượng muối là tổng khối lượng các cation + tổng khối lượng các anion gốc axit.
   kluong ion= số mol ion * khối lượng mol ion
   khối lượng mol ion cũng chính là khối lượng mol của nguyên tử của nguyên tố đó (do kl nguyen tử=kluong pronton+kl notron +kl electron, kl e quá nhỏ so với proton và notron nen bỏ qua. Mà ion chính là nguyên tử nhuờng hay nhận thêm e).
   Em hãy giải bài tập tiếp, nếu vẫn còn thắc mắc Thầy sẽ giải btap này ra giúp e.
   Chào em!

   • Em cứ hoài nghi khi có axit sunfuric tham gia. Nếu OH- dư thì không có vấn đề gì. Nhưng với H+ dư thì liệu nó có tương tác trở lại với BaSO4 để tạo Ba(HSO4)2 ?
    Em học chương trình cơ bản : NH3 + H2SO4 -> (NH4)2SO4.
    Nhưng cô đưa bài toán cho NH3 vào lượng dư axit H2SO4 thì em phải viết sản phẩm như thế nào ? Rồi trung hòa axit dư bằng NaOH thì sản phẩm trung hòa em sẽ viết là Na2SO4 hay NaHSO4. Thiệt là rắc rối quá đi, thầy giúp em với …cảm ơn thầy nhiều.

   • Ba SO4 là kết tủa bền trong môi trường axit, nó không tác dụng với axit.
    Khi NH3 tác dụng với H2SO4 có thể tạo ra 2 sản phẩm: NH4HSO4 và (NH4)2SO4
    cho dư NH3 để ta xác định sản phẩm là (NH4)2SO4.
    KHi ng ta nói đến phản ứng trung hòa là cho axit tác dụng với bazo tạo ra muối trung hòa, do đó sản phẩm phải là Na2SO4, còn NaHSO4 là muối axit mà (nguyên tử H trong gốc axit còn có thể thay thế bởi nguyên tử kim loại).

   • Khi cho Mg(OH)2, Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2 lần lượt gặp H2SO4 :
    – Mg(OH)2 sản phẩm : Mg(HSO4)2 hoặc MgSO4
    – Ba(OH)2 : chỉ cho duy nhất 1 sản phẩm là BaSO4 ( do bền )
    – Ca(OH)2 cũng chỉ cho 1 sản phẩm phải không thầy ?

   • còn tùy thuộc vào tỉ lệ mol của 2 chất có thể tạo muối trung hòa hay muối axit.

 158. thua thay,thay giai giup em bai nay
  dan 0,6 mol NH3 vao coc chua 0,2 mol CuSO4.sau pan ung,loc ket tua,nung en khoi lupong khong doi thu duoc bao nhieu gam chat ran.
  bai nay co giai duoc theo bao toan nguyen to khong a
  neu viet phuong trinh thi co phai viet phuong trinh
  2NH4+ + 2HO- -> 2NH3+ 2H2O
  khong a

  • CuSO4 + 2NH3 + 2H2O -> Cu(OH)2 + (NH4)2SO4
   ban dau 0,2 0,6 mol
   phản ứng o,2 0,4 mol
   còn lại 0 0,2 0,2 mol
   Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(NH3)4](OH)2 (phức đồng tan)
   ban đầu 0,2 0,2 mol
   phản ứng 0,05 0,2 mol
   còn lại 0,15 0 0,05 mol
   Cu(OH)2 -> CuO + H2O
   0,15 -> 0,15 mol
   => khối lượng kết tủa là 0,15*80=12 gam

 159. chau cam on,the co ai tren mang giup chau gap bai nay
  hoa tan he hhA gom Mg,Al,Fe,Zn trong ddHCl du sau phan ung thu duoc 17.92 l H2(dktc)mat khac neu dot het hon hop A trong O2 du thu duoc 46.5 g ket tua B, %theo khoi luong Fe thong hh A la ?

 160. moi nguoi giup toi voi
  cho m(g) bot sat vao 100ml dd gom Cu(NO3)2 1M va AgNO3 4M.Sau khi ket thuc phan ung thu duoc 3 muoi(trong do co mot muoi cua fe) va 32,4g chat ran.khoi luong m ban dau la ?

  • Khi cho Fe tác dung với hh muối này, ta phải xác định phản ứng nào xảy ra.
   Ở đây có 2 muối , do đó Fe sẽ lần lượt tác dụng với AgNO3 hết rồi mới tác dụng với Cu(NO3)2.
   Kết thúc phản ứng thu được 3 muối, do đó có muối Cu(NO3)2, và AgNO3 và muối Fe (do có 1 muối Fe). do còn AgNO3 nên kim loại sinh ra là Ag và Fe hết do còn AgNO3 và Cu(NO3)2. Do còn dư AgNO3 nên phàn ứng Xảy ra là:
   Fe + 3AgNO3 -> Fe(NO3)3 + 3 Ag
   Từ khối lượng kết tủa sinh ra ta suy được số mol của Ag => số mol của Fe => khối lượng Fe cần tính.

 161. cho biết độ bền của liên kết hiđro phụ thuộc yếu tố nào ?

  • liên kết hidro la lien kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa 1 nguyên tố H tích một phần điện tích dương và một nguyên tố tích một phần điện tích âm (O, N, F). Đây là liên kết yếu rất kém bền. Để có liên kết hidro thì H cần phải liên kết với nguyên tố có độ âm điện mạnh (N, O, F) mới có thể tích một phần điện tích dương được, khi đó mới tạo liên kết hidro.

 162. trong vien phan viet bang co phai thanh phan chu yeu la CaC2 ko?
  neu ko thi cho em hoi la chat gj?

  • Cacbonat canxi được sử dụng rộng rãi trong vai trò của chất kéo duỗi trong các loại sơn, cụ thể là trong sơn nhũ tương xỉn trong đó thông thường khoảng 30% khối lượng sơn là đá phấn hay đá hoa.

   Cacbonat canxi cũng được sử dụng rộng rãi làm chất độn trong chất dẻo. Một vài ví dụ điển hình bao gồm khoảng 15 – 20% đá phấn trong ống dẫn nước bằng PVC không hóa dẻo (uPVC), 5 đến 15% đá phấn hay đá hoa tráng stearat trong khung cửa sổ bằng uPVC. Cacbonat canxi mịn là thành phần chủ chốt trong lớp màng vi xốp sử dụng trong tã giấy cho trẻ em và một số màng xây dựng do các lỗ hổng kết nhân xung quanh các hạt cacbonat canxi trong quá trình sản xuất màng bằng cách kéo giãn lưỡng trục.

   Cacbonat canxi cũng được sử dụng rộng rãi trong một loạt các công việc và các chất kết dính tự chế, chất bịt kín và các chất độn trang trí. Các keo dán ngói bằng gốm thường chứa khoảng 70-80% đá vôi. Các chất độn chống nứt trang trí chứa hàm lượng tương tự của đá hoa hay đolomit. Nó cũng được trộn lẫn với mát tít để lắp các cửa sổ kính biến màu, cũng như chất cản màu để ngăn không cho thủy tinh bị dính vào các ngăn trong lò khi nung các đồ tráng men hay vẽ bằng thuốc màu ở nhiệt độ cao.

   Cacbonat canxi cũng được sử dụng rộng rãi trong y tế với vai trò là thuốc bổ sung khẩu phần canxi giá rẻ, chất khử chua và/hoặc chất gắn phốtphat. Nó cũng được sử dụng trong công nghiệp dược phẩm làm chất nền cho thuốc viên làm từ loại dược phẩm khác.

   Cacbonat canxi được biết đến là “chất làm trắng” trong việc tráng men đồ gốm sứ nơi nó được sử dụng làm thành phần chung cho nhiều loại men dưới dạng bột trắng. Khi lớp men có chứa chất này được nung trong lò, chất vôi trắng là vật liệu trợ chảy trong men.

   Nó cũng thường được gọi là đá phấn vì nó là thành phần chính của phấn viết bảng. Phấn viết ngày nay có thể hoặc làm từ cacbonat canxi hoặc là thạch cao, sulfat canxi ngậm nước CaSO4·2H2O.

   Ở Bắc Mỹ, cacbonat canxi đã bắt đầu thay thế cao lanh trong việc sản xuất giấy bóng. Châu Âu đã thực hiện việc sản xuất giấy kiềm hay sản xuất giấy không axit trong nhiều thập kỷ. Cacbonat có sẵn dưới các dạng: cacbonat canxi ngầm hay cacbonat canxi kết tủa. Loại kết tủa này rất mịn và có kích cỡ hạt khống chế được, có kích thước ở mức đường kính khoảng 2 micron, hữu dụng trong việc làm lớp tráng ngoài của giấy.

   Là một phụ gia thực phẩm, nó được sử dụng trong một số sản phẩm sữa đậu nành như một nguồn bổ sung khẩu phần canxi.

   Sắp tới năm học mới, sau một thời kỳ nghỉ hè, thầy trò các trường lại tiếp tục sự nghiệp học tập và giảng dạy của mình. Sách, vở, bút, mực chắc chắn là những phương tiện thiết yếu cho học tập chắc không có ai quên mua sắm. Nhưng có một đồ dùng học tập và giảng dạy cũng không kém phần quan trọng đặc biệt đối với các thầy cô và các cháu học sinh nhỏ, đó là viên phấn thì cũng nên biết để lựa chọn cho phù hợp.

   Trước đây khi chưa có phấn người ta thường lấy các vật liệu tự nhiên có đặc tính dễ mài mòn và để lại dấu vết trên bề mặt cần vẽ để làm “phấn” Những vật liệu “phấn” nguyên thủy nhất là đất sét, than củi v.v… Những hình vẽ trong một số hang động cổ cho thấy tổ tiên loài người đã biết dùng “phấn” từ lâu. Cách đây không lâu người ta vẫn khai thác các loại đá phấn (một loại đá vôi CaCO3) để làm phấn dùng trong các trường học. Loại vật liệu này được xẻ thành những viên hình hộp chữ nhật nặng đến hàng vài chục gram. Người viết cũng phải có nghệ thuật sao cho lúc nào cũng tạo được một mỏm có diện tích khá bé trên viên phấn để có thể viết được những nét sắc trên bảng. Một viên phấn như vậy có thể sử dụng cả buổi giảng hoặc thậm chí một vài ngày. Về sau này người ta thấy thạch cao (canxi sulfat đihyđrat CaSO4.2H2O) có thể dùng làm phấn rất tốt. Tuy thế người ta ít dùng thạch cao dạng nguyên khai làm phấn mà tiến hành xử lý chế biến để có các loại phấn viên tiện dụng hơn. Đầu tiên thạch cao tự nhiên được khai thác từ mỏ dưới dạng các tảng đá tựa như đá vôi. Đá thạch cao được đem nung trong lò giống như nung vôi nhưng ở đây cấu trúc của canxisulfat không bị phân hủy mà chỉ có phản ứng loại bớt nước kết tinh.

   CaSO4. 2H2O ® CaSO4. 1/2H2O + +3/2H2O­

   Sản phẩm ra lò là thạch cao nửa nước sẽ được nghiền nhỏ để dùng vào nhiều việc: phụ gia xi măng, vật liệu bó bột trong y tế, làm các khuôn gốm v.v…, và một phần rất nhỏ dùng để làm phấn viết bảng.

   Để làm phấn người ta pha thạch cao bột thành dung dịch dạng sữa và đổ khuôn. Phản ứng đóng rắn của thạch cao chính là quá trình hyđrat hóa, tạo liên kết tinh thể đihyđrat. Phản ứng có tỏa nhiều nhiệt và chính là quá trình ngược với quá trình nung thạch cao ở trên. Phấn đổ khuôn theo các hình dạng khác nhau và có thể được trộn thêm bột màu để làm phấn màu.

   Các loại “phấn viết thạch cao” và các loại phấn thợ may trước đây được chế tạo theo kiểu như vậy. Ưu điểm của các loại phấn này là dễ gia công, giá thành hạ nhưng nhược điểm của chúng là viên phấn cứng, nếu viết lâu sẽ bị mỏi tay và có nhiều bụi. Có bài hát về những bụi phấn vương trên mái tóc điểm bạc của thầy giáo già nghe sao cảm động và lãng mạn. Nhưng quả thực sự phát thải bụi phấn như vậy chẳng hề lãng mạn chút nào vì nó làm cho những “lái đò” suốt đời “bán cháo phổi” (các thầy cô giáo) càng dễ bị hao tổn sức khỏe thêm. Yêu cầu giảm bụi phấn viết đã kích thích ý tưởng chế tạo các loại “phấn không bụi”. Vậy các sản phẩm được gọi là “phấn không bụi” có thực là không phát sinh bụi không? Viên phấn có các tính năng sử dụng tốt phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

   1. Mềm vừa phải (dễ bị mài mòn để lại vết trên bảng) khi sử dụng không cần ấn mạnh gây mỏi tay.

   2. Không hoặc ít tạo bụi.

   3. Đỡ hao khi sử dụng (tốc độ mài mòn rất ít).

   4. Không độc hại.

   5. Giá thành chấp nhận được.

   Một số yêu cầu này xem ra khá mâu thuẫn nhau nhất là yêu cầu 1 và 2; 1 và 3.

   Để giải quyết các mâu thuẫn như trên, các nhà chế tạo phấn đã phải cải tiến kỹ thuật công nghệ và thay đổi nguyên liệu.

   – Về nguyên liệu chính:

   Người ta thay nguyên liệu thạch cao truyền thống bằng một loại bột nhẹ (CaCO3) phù hợp có độ phủ, độ mịn và độ trắng cao, đảm bảo chỉ cần một lớp rất mỏng đã có thể cho các nét viết rõ rệt. Như vậy về mặt nguyên liệu người ta lại quay về với họ hàng của đá phấn ngày xưa. Dĩ nhiên ngoài CaCO3 một số cơ sở sản xuất vẫn còn pha trộn thêm một số loại chất khác như thạch cao, bột đá phấn và không loại trừ cả một lượng nhỏ TiO2 v.v…để đáp ứng một số yêu cầu cụ thể.

   – Về công nghệ

   Người ta chuyển từ công nghệ rót khuôn sang công nghệ đúc ép. Nguyên liệu bột được phối trộn với một dung dịch kết dính (keo) hữu cơ đặc biệt đến một độ dẻo cần thiết và gia công viên phấn theo kiểu đúc ép hoặc ép đùn.

   – Các phụ gia: Điểm mấu chốt của phấn không bụi chính là các phụ gia có trong thành phần viên phấn. Thực chất “phấn không bụi” không có nghĩa là không phát bụi, bởi vì khi viết, viên phấn phải bị mài mòn (Vỡ cấu trúc tại nơi tiếp xúc) và để lại một lớp vật liệu phấn trên bề mặt bảng. Vấn đề là ở chỗ tại nơi vỡ cấu trúc, các hạt phấn cực nhỏ khong tản ra mà co cụm, liên kết ngay với nhau thành các tập hợp lớn hơn, một phần lưu trên bảng thành nét vẽ, còn một phần rời ra dưới dạng các hạt khá lớn ít gây ảnh hưởng bụi cho người viết.

   Để có được các tính năng này người ta đã pha vào thành phần vật liệu viên phấn một số hợp chất dạng dầu, mỡ, sáp (chất hóa dẻo OP, mỡ động thực vật v.v…) với hàm lượng rất nhỏ (vài phần nghìn). Dưới đây xin giới thiệu thành phần phối liệu của một loại phấn không bụi..

   Phối liệu phấn gồm: bột nhẹ CaCO3, keo kết dính (dung dịch polyvinylalcol PVA) và chất làm mềm (chất hoá dẻo OP hoặc dầu parafin, mỡ động vật).

   Bột được trộn cán với keo và chất dẻo hóa. Người ta thêm nước để có được khối phối liệu có độ ẩm phù hợp cho ép khuôn đùn. Thành phần cuối cùng của viên phấn khô sẽ vào cỡ:

   – Bột nhẹ 99%

   – PVA 1%

   – Chất hóa dẻo OP (hoặc dầu mỡ) O,2 – 0,3%

   Các bạn thấy không, viên phấn tuy bé nhỏ đơn giản nhưng cũng có nhiều chuyện để nói đấy chứ

 163. khi muoi dot thi tai sao ta lai co cam giac ngua?
  phai chang trong kim cua muoi co chat hoa hoc j dac biet?
  xin thay giai dap giup em?

  • trong khi muoii dôt thi no đa truyền cho ta một hỗn hợp nhiều chất, mà trong đó co chua các axit huu co, nguyen nhan ngua la do cac kháng the trong co the ta thuc hien mien dich voi doc to do muoi truyen vao nen gay ngua.

 164. lam sao de chuyen tu 2-clobutan thanh 1-clobutan

 165. cho em hoi:
  fe co tac dung voi h20 duoc ko?
  o dieu kien nao?
  ghi zum em pt ?

 166. Thầy giúp em giải bài tập này nha !!!!
  Để nhận biết các chất rắn Na2SO3,CaSO3,BaSO4, Na2SO4?

  • hoà tan 4 chất này vào nước thi chia được thành 2 nhóm:
   nhóm 1: không tan trng nước gồm CaSO3 và Na2SO4
   Nhận biết 2 chất này nhờ dd HCl, mâu nào có khí bay lên là CaSO3, mẫu ko có hiện tượng là BaSO4
   CaSO3 + 2HCl => CaCl2 + SO2 + H2O
   nhóm 2: tan trong nước gồm Na2SO3 và Na2SO4.
   Nhận biết 2 chất này cũng dùng dd HCl, mẫu nào có khí bay lên là Na2SO3, mẫu ko có hiện tượng là Na2SO4
   Na2SO3 + 2HCl => 2NaCl + SO2 + H2O

 167. em nghe tivi noi trong nuoc tuong co chua chat 3MCPD khi an vao se bi ung thu!
  vay, 3MCPD la chat gj vay thay?
  thay lam on cho em biet doc tinh cua no ra sao nha thay?
  cam on thay!

  • Theo trình bày của bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng: 3-MCPD là tên viết tắt của 3 – Mono-Chloro-Propan 1,2 Diol, đây là một thành phần hóa học thuộc nhóm Chlopropanol. Về nguồn gốc, 3-MCPD được tạo thành chủ yếu từ phản ứng thủy phân giữa protein thực vật và acid chlohydric. 3-MCPD không chỉ hiện diện trong nước tương, mà còn có thể hiện diện trong những thực phẩm khác như, các loại bánh nướng, bia…

   Qua thực nghiệm, 3-MCPD là chất có thể gây bệnh ung thư trên chuột như: ung thư tinh hoàn, ung thư vú, ung thư da bìu và ung thư thận… Mặc dù Cơ quan Nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC) chưa xếp loại 3-MCPD vào nhóm các chất gây ung thư cho người, nhưng qua thực nghiệm đã biết chất 3-MCPD gây ung thư trên động vật như nói trên. Vì thế, không phải chờ đợi kiểm chứng trên người mà các nhà chuyên môn cho rằng, cần phải kịp thời không để độc tố này vào trong cơ thể người.

   Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn – Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiên cứu phát triển sắc ký (TP.HCM) cho rằng: “3-MCPD không chỉ có trong nước tương, mà còn có ở các loại sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, thịt cá… Mặc dù cho tới nay chưa có một trường hợp nào được xác định chắc chắn là 3-MCPD gây ung thư trên người, nhưng tốt nhất vẫn phải khống chế hàm lượng 3-MCPD ở dưới mức tối đa cho phép…”.

   Phòng tránh: Tốt nhất là không nên sử dụng các sản phẩm nghi ngờ cóa chứa chất 3-MCPD.

 168. phan ung trang guong la phan ung nao vay thay?

  • phản ứng tráng gương là phản ứng giũa andehit và AgNO3trong moii truong NH3, tạo thành sp co Ag kết tủa màu trắng, lớp Ag này rất dẹp có thể soi guong dc
   nguoi ta áp dung cách này dể tráng ruột bình thuỷ hay làm gương soi. Do đó gọi là phản ứng tráng gương.
   R-CH=O +2AgNO3 + H2O+ 3NH3 ==> R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2 Ag

  • là phản ứng với AgNO3 trong môi trường NH3 sinh ra kết tủa Ag

 169. tai sao khi bi ong dot nguoi ta lai boi voi vao?
  trong voi co gj?
  va co tac dung nhu hte nao?

 170. co the dung dd Br2 de phan biet metan va etilen ko?
  xin chan thanh cam on thay!

  • em có thể dùng dung dịch brom để phân biệt giữa metan và etilen. Do etilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom làm dung dịch brom mất màu, còn metan thì không.
   CH2=CH2 + Br2 ==> CH2Br-CH2Br
   etien 1,2-dibrometan

 171. thay oi ghai thich giup em cau hoi:
  tai sao khi o nong benzen co san cac nhom ankyl(-OH, -NH2.) thi phan ung the vao vong se uu tien o vi tri ortho va para?
  va tai sao khi vong benzen co san nhom -NO2 hoac cac nhom -COOH, _SO3H…. thi lai uu tien the vao vi tri meta?
  cam on thay da giup do em!

  • Do các nhóm -OH, _NH2 có nguồn electron và tạo ra một hệ liên hợp với vòng benzen, gây ra hiệu ứng làm mật độ electron tại các vị trí o-, p- giàu hơm tại vị trí m-.
   Còn các nhóm -NO2 hay -COOH… có chứa liên kết pi và tạo với vòng benzen thành một hệ liên hợp, nhưng những nhóm này lại gây ra hiệu ứng làm mật độ electron tai o-, p- la nghèo hơn so với m-.
   mà phản ứng thế là theo qui tắc thế vào nơi có mật độ electron giàu hơn.
   Vì vậy, khi o nong benzen co san cac nhom ankyl(-OH, -NH2.) thi phan ung the vao vong se uu tien o vi tri ortho va para.
   va khi vong benzen co san nhom -NO2 hoac cac nhom -COOH, _SO3H…. thi lai uu tien the vao vi tri meta

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: