Những khám phá khoa học

NHUNG KHAM PHA KHOA HOC

Advertisements

Ngọn lửa nóng nhất

Gần đây, người ta vẫn công nhận ngọn lửa nóng nhất dùng trong kĩ thuật là ngọn lửa hidro cháy trên một ngọn đèn đặc biệt. Trong ngọn đèn này, hidro được chuyển qua hồ quang điện trước khi bị cháy, đã biến đổi từ trạng thái phân tử sang trạng thái nguyên tử. Với đèn này, người ta đã đạt tới nhiệt độ 4000°C. Như vậy, bây giờ người ta lại thấy rằng khi đốt axetyl cacbonitrin trong ozon cò có thể cho ngọn lửa đến 6000ºC.

Giải Noben Hóa học

GiaiNoben (1)

ke chuyen ve kim loai 1

ke chuyen ve kim loai(Q1)_783

Ke chuyen ve kim loai 2

ke chuyen ve kim loai(Q2)_784

Nhung kham pha khoa hoc

NHUNG KHAM PHA KHOA HOC

Tac gia nhung phat minh

Tac gia nhung phat minh_458