KIỂM TRA 1 TIẾT_lớp 11

KIỂM TRA 1 TIẾT

Câu 1: (1,5đ).Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau:

           butan, lưu huỳnh đioxit, propen

Câu 2:(1đ): a) Đọc tên các chất sau theo danh pháp quốc tế:

                                                                        CH3

CH2=C – CH2 – CH – CH3                         |    

             |                                              CH3 –C – CH2 – CH – CH3   

              CH3                                                    |                 |

                                                                       CH2 – CH3  CH3    

b) Viết CTCT của các chất có tên sau:

+ 2,4- đimetylhex- 2-en                                              + 4- etyl- 2- metylheptan

Câu 3: (3 đ) Viết các ptpu sau ( ghi rõ đk):

                                          PE

                            (1)         ↑(2)     (3)

            Propan     →       etilen    →     etilen glycol

                ↓(4)             (5)↓    ↓ (6)

2-brompropan   rượu etylic    1,2-đibrometan

Câu 4: (1,5đ) Đốt cháy hoàn toàn 1 Hidrocacbon không no A sinh ra 1,344 lít CO2(đkc) và 1,08g H2O

a)               Hỏi A thuộc dãy đồng đẳng nào?

b)               Biết MA= 56.Xác định CTPT. Viết tất cả các đồng phân của A.

Câu 5:(3đ) Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam hỗn hợp X gồm hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau  cần vừa đủ 36,8 gam oxi.

a)      Tìm CTPT hai ankan

b)      Tính % khối lượng mỗi chất trong X.

 

 

KIỂM TRA 1 TIẾT

Câu 1: (1,5đ).Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí sau:

           propan, cacbon đioxit, but-2-en

Câu 2:(1đ): a) Đọc tên các chất sau theo danh pháp quốc tế:

                                                                      CH3

CH2 – C = CH2 – CH – CH3                      |    

            |                                        CH3 –CH – CH2 – CH – CH2 – CH2 – CH2  

            CH3                                                                            |

                                                                                             CH2 – CH3    

b) Viết CTCT của các chất có tên sau:

+ 2,4- đimetylpent- 1-en                                              + 4- etyl- 2- metylheptan

Câu 3: (3 đ) Viết các ptpu sau ( ghi rõ đk):

                                      Poli propen

                          (1)         ↑(2)     (3)

            Butan      →       propen    →     propen glycol

                        (4)     (5)↓        ↓ (6)

        2-clopro   ←  propan    2- brompropan

Câu 4: (1.5đ) Đốt cháy hoàn toàn 1 Hidrocacbon  A sinh ra 1,12lít CO2(đkc) và 1,08g H2O

a)      Hỏi A thuộc dãy đồng đẳng nào?

b)      Xác định CTPT cùa A. Viết tất cả các đồng phân của A.

Câu 5: (3đ Dẫn 3,36 lít (đkc) hỗn hợp X gồm hai anken là đồng đẳng kế tiếp nhau vào dd Brom thấy dung dịch bị nhạt màu và không còn khí thoát ra.Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 4,9gam.

a)               Tìm CTPT hai anken.                  

b)               Tính % khối lượng mỗi chất trong X

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: