Đề kiểm tra 45’_lớp 10

KIỂM TRA 1 TIẾT

Họ và tên:                                                                               Lớp:

 

 1. I.       TRẮC NGHIỆM  ( 2,5 đ)

Câu 1: Dãy xếp tính axit giảm dần là:

 1. HF > HCl > HBr > HI                       C. HI > HBr > HCl > HF
 2. HCl > HBr > HI > HF                       D.HCl > HBr > HF > HI

Câu 2: Brom bị lẫn tạp chất clo. Làm sạch brom bằng cách:

 A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 loãng C. Dẫn hỗn hợp đi qua H2O

 B.  Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaBr dư                    D. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch NaI

Câu 3: Dung dịch HCl sẽ KHÔNG hòa tan hoàn toàn hỗn hợp:

 1. Al, Fe, FeO                                         C. CuO, Zn, Mg
 2. CaCO3, Zn, MgO                               D. Cu, Zn, MgO

Câu 4: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch A thấy có kết tủa màu vàng nhạt. Dung dịch A có thể là: 

 1. HBr                 B. NaF                        C. NaI                         D.KCl

Câu 5: Phản ứng của clo và hidro xảy ra trong điều kiện nào dưới đây:

 1. Trong bóng tối ở 25 oC                     C. Nhiệt độ thấp hơn OoC
 2. Có chiếu sáng                                    D.Trong bóng tối  

 

 1. II.    TỰ LUẬN (7,5)

Bài 1: Hoàn thành các PTPU sau ( ghi rõ điều kiện) (3đ)

KMnO4→Cl2→HCl→FeCl2→FeCl3

                  ↓         ↓

                  I 2      NaCl→HCl→CuCl2

Bài 2: Hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:(1đ)

            KOH, NaCl, HNO3, NaI

Bài 3: (3,5)

Cho 11,3gam hỗn hợp Mg, Zn vào 200gam dung dịch HCl 21,9%( lấy dư). Sau phản ứng, cô cạn thu được 32,6 gam muối khan.

a). Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b). Tính C% của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

H=1, O=16, Mg=24, Zn=65, Cl=35,5,

           

 

 

 

KIỂM TRA 1 TIẾT

Họ  và tên :                                                                           Lớp:

 

 1. I.       TRẮC NGHIỆM (2,5đ)

Câu 1: Dãy sắp xếp theo tính oxi hóa tăng dần là:

 1. F< Cl<I<Br                                        C. F<Cl<Br<I
 2. I< F<Cl<Br                                        D. I<Br<Cl<I

Câu 2: Cho bốn chất bột trắng: vôi sống, gạo, thạch cao, đá vôi. Chất được dùng để nhận biết ngay bột gạo là:

 1. HCl                 B. Br2              C. I2                 D.H2SO4

Câu 3: Hợp chất nào sau đây phản ứng được với khí clo?

 1. KCl                 B. CaCO3        C. Cu(NO3)2               D.KOH

Câu 4: Phương pháp điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm từ các chất tương ứng là:

 1. Thủy phân muối AlCl3                       C. Tổng hợp từ H2 và Cl2
 2. NaCl tinh thể và H2SO4 đặc  D. Clo tác dụng với nước

Câu 5: Muối NaCl có lẫn tạp chất NaI. Làm sạch NaCl bằng cách:

 1. Sục khí clo dư vào dung dịch muối trên sau đó đun nóng
 2. Cho dung dịch muối đi qua dung dịch HCl
 3. Hòa tan hỗn hợp muối vào nước
 4. Cho hỗn hợp muối trên tác dụng với Iot

 

 1. II.    TỰ LUẬN (7,5)

Bài 1: Hoàn thành PTPU( ghi rõ điều kiện) (3đ)

               FeCl3→NaCl→HCl

                ↑

MnO2→Cl2→KClO3→KCl→AgCl→Cl2

Bài 2: Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học:

            HCl, HNO3, NaOH, NaCl

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 1,14 gam hỗn hợp Mg, Al bằng dung dịch HCl 7,3 % (d=1,2g/ml), thu được 1,232 lít khí bay ra (đkc)

a)      Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b)     Tính V dd HCl và C% các chất trong dung dịch thu được.

H=1, O=16, Mg=24, Al=27, Cl=35,5,

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: