Đề kiểm tra 45′-chương Halogen

TRUỜNG THPT NAM KÌ KHỞI NGHĨA

ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 1

1. Hòan thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

Natri clorua →Clo →sắt (III) clorua →sắt (III) nitrat →sắt (III) hiđroxit

                              ↓  

                          Brom →hiđro bromua →bạc bromua →Brom

2. Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng

Cl2 + ?  →HCl

NaI + ? → NaBr + ?

Cl2 + ? → nuớc javen

Fe(OH)2 + HCl → ? + ?

MnO2 + ? → Cl2 + ? + ?

Br2 + ? → HBrO + ?

3. Viết phương trình chứng minh NaClO là muối của axit rất yếu, yếu hơn cả axít cacbonic (1 phương trình);chứng minh Clo vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (2 phương trình).

4. Cho hỗn hợp gồm 27,2 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 tác dụng với 500g dung dịch HCl thu đuợc 57,9 gam muối.

a. Tính % khối luợng các chất trong hỗn hợp đầu.

b. Tính C% của dd HCl cần dung.

Cho Fe=56, O=16, H=1, Cl=35,5

TRUỜNG THPT NAM KÌ KHỞI NGHĨA

ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 2

1. Hòan thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

             Axit nitric

                  ↑

Clo →axit clohiđric →natri clorua →natri hiđroxit →Đồng (II) hiđroxit →đồng (II) clorua →bạc clorua →clo

2. Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng

Mg + ? → MgCl2

Cl2 + ?  I2 + ?

Cl2 + ?  Clorua vôi

Fe(OH)3 + HCl  ? + ?

NaCl + ?  NaOH + ? + ?

Cl2 + ?  NaClO + ? + ?

3. Viết phương trình chứng minh CaOCl2 là muối của axit yếu, yếu hơn axit cacbonic (1 phuơng trình);

chứng minh Br2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (2 phương trình).

4. Cho 9,2 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng với dd HCl 7,3% thu đuợc 5,6 lit khí (đktc).

a. Tính % khối luợng các chất trong hỗn hợp đầu.

b. Tính khối luợng dd HCl cần dùng.

Cho Mg=24, Fe=56, H=1, Cl=35,5

TRUỜNG THPT NAM KÌ KHỞI NGHĨA

ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 3

1. Hòan thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

Natri clorua axit clohđric khí clo iot nhôm iotua

Đồng (II) clorua bạc clorua khí clo hiđroclorua

2. Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng

Cl2 + ?  AlCl3

Br2 + ?  I2 + ?

Clorua vôi + ? + ?  CaCO3 + ? + ?

Al(OH)3 + HCl  ? + ?

KMnO4 + ?  Cl2 + ? + ? + ?

Cl2 + ?  HClO + ?

3. Viết phương trình chứng minh dd HCl có tính axit (2 phương trình).

Viết 2 phương trình chứng minh dd HCl có tính khử.

4. Cho 21,4 gam hỗn hợp gồm Fe và Al2O3 tác dụng với dd HCl 2M thu đuợc 52,1 gam muối.

a. Tính % khối luợng các chất trong hỗn hợp đầu.

b. Tính thể tích khí sinh ra, thể tích dd HCl cần dùng.

Cho Fe=56, Al=27, O=16, H=1, Cl=35,5

TRUỜNG THPT NAM KÌ KHỞI NGHĨA

ĐỀ KIỂM TRA 45’-ĐỀ 4

1. Hòan thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

Mangan đioxit khí clo kali clorua axit clohiđric sắt (II) clorua

Brom hiđro bromua bạc bromua brom

2. Bổ túc và cân bằng phương trình phản ứng

Fe + ?  FeCl3

Cl2 + ?  Br2 + ?

NaClO + ? + ?  HClO + ?

MgCO3 + ?  CO2 + ? + ?

KMnO4 + ?  KCl + ? + ? +?

SiO2 + ?  H2O + ?

3. Viết phương trình so sánh tính oxi hóa của Flo, Clo, Brom, Iot và rút ra kết luận về tính oxi hóa của chúng.

4. Cho 12,6 gam hỗn hợp Al và FeO tác dụng với 200ml dd HCl thu được 39,4 gam muối.

a. Tính % về khốii luợng các chất trong hỗn hợp đầu.

b. Tính CM của các muối thu đuợc (Coi thể tích dd thay đổi không đáng kể)

Cho Al=27, Fe=56, O=16, H=1, Cl=35,5

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: