BÀI TẬP CHO OXIT AXIT + HỖN HỢP DUNG DỊCH KIỀM.

Bài tập :

Có 200 ml dung dịch A gồm : NaOH 1M và KOH 0,5 M. Sục V lit khí CO2 ở đktc với các trường hợp V1 = 2,24 lit, V2 = 8,96 lit, V3 = 4,48 lit. Thu được dung dịch B, cô cạn B thu được m gam chất rắn khan. Tính m trong các trường hợp ?

                                                   Hướng dẫn giải

 

Đối với bài này nếu dùng phương trình phân tử  sẽ gặp nhiều khó khăn lập hệ rất dài dòng. Vì vậy khi gặp dạng này ta nên giải theo phương trình ion.

TH1 : V1 = 2,24 lit CO2 đktc

          nCO2=  = 0,1 mol

         nOH-= 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol

   số mol OH-:số mol CO2  =3  > 2  chỉ tạo ra muối trung tính CO32-

       CO2  +  2 OH– =>      CO32-  +  H2O

       0,1         0,3             0,1

Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối :

        m  =  mK+ + mNa+ + mCO32- + mOH -dư

             = 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,1. 60  + (0,3 – 0,2).17 = 16,2 (g)

TH2 : V2 = 8,96  lit CO2 đktc

          nCO2 =  = 0,4 mol

         nOH- = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol

   số mol OH-:số mol CO2  =o,75   =  < 1  chỉ tạo ra muối axit  HCO3

       CO2  +   OH     =>   HCO3

       0,4         0,3            0,3  

Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối :

        m  =  mK+ + mNa+ + mHCO3

             = 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,3. 61  =  26,6 (g)

TH3 : V3 = 4,48  lit CO2 đktc

          nCO2=  = 0,2 mol

         nOH-= 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol

        1 <  số mol OH-:số mol CO2=1,5  < 2   tạo ra 2 muối axit HCO3  và CO32-

 

                  CO2  +   OH      => HCO3

                    a            a                a  

                   CO2  +  2 OH     => CO32-  +  H2O

                    b            2b              b

           a + b = 0,2 (1)

           a + 2b = 0,3 (2) Giải hệ có a = b = 0,1 mol

     Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối :

           m  =  mK+ + mNa+ + mHCO3 + mCO32- 

                =  0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,1. 61 + 0,1. 60 = 20,6 (g)

* MỘT SỐ BÀI TẬP

1/ Có 1 lít dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch đó. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 39,7 gam kết tủa A và dung dịch B.

          a/ Tính khối lượng các chất trong kết tủa A.

          b/ Chia dung dịch B thành 2 phần bằng nhau:

          Phần I: cho dung dịch axit HCl dư vào,  sau đó cô cạn dung dịch và nung chất rắn sau cô cạn ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn X. Tính % khối lượng chất  rắn X.

          Thêm từ từ 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào phần II sau đó đun nhẹ để khí bay ra. Hãy cho biết tổng khối lượng dung dịch giảm bao nhiêu gam? Giả sử nước bay hơi không đáng kể.

                                                                                  (Đề 3 – ĐTTSĐH – 1996)

2/ Hòa tan hoàn toàn m1 gam kim loại kiềm A vào nước, được dung dịch X và V1 lít khí bay ra. Cho V2 lít khí CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch X, được dung dịch Y chứa m2 gam chất tan. Cho dung dịch Y tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra V2 lít khí . Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

          a, Cho V2 = V3. Hãy biên luận thành phần chất ta trong dung dịch Y theo V1 và V2.

          b, Cho V2=5/3V1:

          – Hãy lập biểu thức tính m1 theo m2 và V1.

          – Cho m2 = 4,42 gam; V1 = 0,672 lít. Hãy tính m1 và tính nguyên tử khối của A.                                                                                                                                 (Đề 7 – ĐTTSĐH – 1996)

3/  Cho từ từ dung dịch A chứa x mol HCl vào dung dịch B chứa y mol Na2CO3. Sau khi cho hết A vào B ta được dung dịch C. Hỏi trong dung dịch C có những chất gì? Bao nhiêu mol ( tính theo x, y).

          Nếu x = 2y thì pH của dung dịch C bằng bao nhiêu sau khi đun nhẹ để đuổi hết khí.

                                                                                   (Đề 13 – ĐTTSĐH – 1996)

4/ Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước thu được dung dịch A.

          1/ Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 2,5 gam kết tủa. Tính thể tích khí CO2 (đktc) đã tham gia phản ứng.

          2/  Hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hỗn hợp X gồm BaCO3 và MgCO3 (chiếm a% về khối lượng) trong dung dịch HCl dư thu được khí CO2. Hấp thụ khí CO2 bằng dung dịch A.

          a/ Chứng minh rằng sau phản ứng thu được kết tủa.

b/ Với giá trị nào của a thì lượng kết tủa thu được là cực đại ? cực tiểu ? Tính khối lượng kết tủa đó.

                                                                                 (Đề 13 – ĐTTSĐH – 1996)

5/ Cho 17,4 gam hỗn hợp bột A gồm Al, Fe, Cu vào 400 ml dung dịch CuSO4 nồng độ 0,875M khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn . Sau phản ứng, thu đ­ược dung dịch X và kết tủa B gồm 2 kim loại có khối l­ượng là 31,6 gam. Cho B và dung dịch H2SO4 đặc nóng dư­ thì thu đư­ợc 11,76 lit khí SO2 ( đo ở đktc)

      a, Viết các ph­ương trình phản ứng xảy ra

      b, Tính khối l­ượng các kim loại trong 17,4 gam hỗn hợp A.

      c,  Tính thể tích dung dịch Y gồm Ba(OH)2 0,25M và NaOH 0,3 M cần cho vào dung dịch X để kết tủa hoàn toàn các ion kim loại trong dung dịch X. Lọc lấy kết tủa , đem nung trong không khí ở nhiệt độ cao.

– Viết PTPƯ . (Đối với các phản ứng xảy ra trong dung dịch yêu cầu viết ở dạng ion thu gọn).

– Tính khối l­ượng chất rắn thu được sau phản ứng.

( Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và BaSO4 coi như không bị nhiệt phân )

6/ Một hỗn hợp X gồm 2 muối Na2CO3 có khối lượng là 17,5 (g). Khi thêm từ từ và khuấy đều 0,8 lit dung dịch HCl 0,25 M vào dung dịch chứa 2 muối trên thì có khí CO2 thoát ra (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được kết tủa A.

a, Tính khối lượng mỗi muối trong X và kết tủa A ?

b, Thêm x (g) NaHCO3 vào hỗn hợp X thu được hỗn hợp Z. Cũng làm thí nghiệm như trên, thể tích HCl là 1 lit thu được dung dịch T. Khi thêm dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch T được 30 (g) kết tủa A. Xác định  khối lượng CO2 và tính X ?

7/ Một hỗn hợp X gồm NaHCO3, Na2CO3 , K2CO3 có khối lượng là mX = 46,6 gam.

Chia X thành 2 phần bằng nhau:

          Phần I : Tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được 15 gam kết tủa.

          Phần II: Tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa.

          a/ Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X ban đầu.

          b/ Hòa tan hoàn toàn 46,6 gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 2M vào dung dịch A. Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần cho vào dung dịch A để bắt đầu có khí bay ra và để có lượng khí thoát ra tối đa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: