Bài tập hidrocacbon no

trắc nghiệm hidrocacbon no
download bài tập trắc nghiệm hidrocacbon no

Advertisements

Bài tập hidrocacbon không no

trắc nghiệm hidrocacbon không no
download bài tập trắc nghiệm hidrocacbon không no

LỜI MỞ ĐẦU

CHÀO CÁC EM!

Đối với Hóa Học, bài tập đóng vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. Tuy nhiên, chương trình hóa học ở chương trình phổ thông  rất phong phú và đa dạng. Mặt khác, đối với học sinh THPT môn Hóa là môn tương đối khó. Học sinh rất e ngại giải bài tập, nhất là bài tập hóa hữu cơ. Kĩ năng giải bài tập của các em còn yếu, do thời gian học tập trên lớp còn hạn chế, chủ yếu thiên về lí thuyết. Do đó, nếu học sinh nắm vững các loại bài tập, biết cách giải chúng thì việc học môn Hóa trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Thực tiễn đã chứng minh cách tốt nhất để nhớ, hiếu và vận dụng kiến thức đã học là giải bài tập. Nhưng vấn đề đặt ra là bài tập thì rất nhiều, không thể giải hết được. Thực tế cũng cho thấy các em học sinh thường  chỉ làm được những bài tập quen thuộc và lúng túng, khó khăn khi gặp bài tập mới dù không khó. Do các em không nhìn ra được các dạng bài toán, chưa biết vận dụng các phương pháp giải để giải toán.

Hóa học hidrocacbon là phần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông, tất cả những kiến thức cơ bản, những lí thuyết chủ đạo của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông đều được trình bày trong phần hidrocacbon. Nếu các em học sinh hiểu rõ phần này thì việc học hóa hữu cơ sẽ dễ dàng hơn.

de hoc ki II- lop 10

de thi HKII 10

Đề kiểm tra 45′-chương I- lớp 10

kiem tra 45′-chuong I

de kiem tra chuong I-lop 10 (tham khảo)

de on tap chuong I&II

(10)DTKII_2010-2011_NguyenChiThanh

(10)DTKII_2010-2011_NguyenChiThanh

(10)DTHKII_2010-2011_GoVap

(10)DTHKII_2010-2011_GoVap

(10)DTHKII_2010_2011_NguyenThuongHien

(10)DTHKII_2010_2011_NguyenThuongHien

(10)DTHKII_2010-2011_HungVuong

(10)DTHKII_2010-2011_HungVuong