Số lượng đồng phân cấu tạo của ankan

Số lượng đồng phân cấu tạo của ankan

Số lượng đồng phân cấu tạo tăng rất nhanh theo số nguyên tử C trong phân tử CnH2n+2 :

n 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30
Số đồng phân 2 3 5 9 18 35 75 4.347 366.319 4,11.109

Nếu kể cả đồnh phân lập thể (đồng phân quang học) thì số lượng đồng phân còn lớn hơn nhiều. Em thử nghĩ xem làm thế nào để viết đúng và đủ các đồng phân cấu tạo của một ankan có nhiều nguyên tử C trong phân tử ? Làm thế nào để tính ra số lượng đồng phân cấu tạo của một ankan chứa n nguyên tử C ?

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: